Hvordan legge til eller endre informasjon om deg selv i Arbeidslivsportalen

Hvordan legge til og gjøre endringer i opplysninger om deg i ALP. Gjelder studiested- og praksisstedbrukere

Du kan endre e-posten og telefonnummeret ditt i ALP. I tillegg har du mulighet til å legge inn informasjon om deg selv. Begge deler kan sees av andre brukere.

Merk 1: Er du registrert som administrator i ALP har du også mulighet til å legge inn og endre informasjon på andre brukere.

Merk 2: Oppdatert e-post og telefonnummer lagt i ALP blir ikke overført til FS (det kjøres ingen synkronisering til eller fra FS etter at brukeren først er opprettet).

  1. Logg på ALP.
  2. Klikk på navnet ditt i kolonnen til venstre

    Nå får du opp en side som viser informasjonen som er registrert på deg.
  3. Klikk på Endre
  4. Legg inn evt. ny e-post/nytt telefonnummer
  5. Legg inn eller gjør evt. endringer i tekst til Om meg
  6. Lagre

Du finner også oversikt over egen og andre brukere Min institusjon og fanen Kollega. For praksisstedbrukere heter menyvalget Min organisasjon.