Rialto Marketplace

ProQuest Rialto er en integrert innkjøpsmodul i biblioteksystemet Alma. Her kan man søke i materiale som tilbys av en lang rekke leverandører, i både elektronisk og trykt form og tilpasset et akademisk miljø.

Med Rialto får man hele livsløpet til bibliotekets ressurser i Alma, fra ønske om innkjøp oppstår og til de er søkbare i Oria.  

Ved å integrere Rialto i Alma, får man flere fordeler:

  • Når lånerne søker i Oria ser de raskt at noe er i bestilling 
  • Grensesnitt, terminologi og funksjoner er kjent for de bibliotekansatte fra før 
  • Før man legger inn bestilling ser man beholdning som allerede finnes i biblioteket

Betingelser for bruk

Rialto er gratis som en del av Alma og kan brukes av alle institusjonene i konsortiet, men vær påpasselig knyttet til anbudsregler:

Hvis institusjonens e-bokbudsjett overstiger en viss sum, må det kjøres anbud på valg av leverandør. I et eventuelt anbud vil Rialto kunne være noe konkurransevridende, siden Rialto er knyttet til ProQuest som også tilbyr innhold. Bruk av Rialto kan dermed ikke brukes som kriterium i et anbud.

Vi anbefaler institusjoner som er interessert i Rialto å avklare og følge lokal innkjøpspolitikk.  

Les mer om Rialto hos Exlibris

Kontakt oss for å komme i gang

For å komme i gang med Rialto, ta kontakt med oss gjennom brukerstøtteportalen https://support.bibsys.no.

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet