Nordisk nettverksgruppe for bibliografi og infrastruktur (NNG)

NNG er en nettverksgruppe for temaer knyttet til bibliografi og infrastrukur. Målet er å dele strategier, retningslinjer og informasjon blant de nordiske medlemmene. Medlemmer er nasjonale bibliografiske organisasjoner og forvaltere av nasjonale bibliografier i Norden.

NNG erstatter det tidligere SVUC-samarbeidet.

Medlemmer

Danmark

 • Dansk BiblioteksCenter (DBC)
 • Det Kgl. Bibliotek (Royal Danish Library)

Finland

 • Kansalliskirjasto (The National Library of Finland)

Island

 • Landskerfi bókasafna hf. (Consortium of Icelandic Libraries)
 • Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn (National and University Library of Iceland)

Latvia

 • Latvijas Nacionālā bibliotēka (National Library of Latvia)

Norge

 • Nasjonalbiblioteket (National Library of Norway)
 • Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt – Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research)

Sverige

 • Kungliga biblioteket (National Library of Sweden)

Temaområder

 • Metadata: standarder, retningslinjer og katalogiseringsregler. Deling av strategier for metadataproduksjon, lisensiering, åpne data, LOD. Deling av data/interoperabilitet.
 • Infrastruktur: Standarder, datamodeller, åpen kildekode vs. kommersielle alternativer, osv. Deling av åpen kildekode.
 • Produkt- og prosjektoppdateringer.
 • Sluttbrukerbehov og fremtidige krav.
 • E-ressurser: forretningsmodeller, håndteringsmodeller, lisensiering
 • Internasjonale bibliografiske byråer og systemleverandører
 • Områder for samarbeid/fellesprosjekter