Nordisk nettverksgruppe for bibliografi og infrastruktur (NNG)

NNG er ei nettverksgruppe for tema knytt til bibliografi og infrastrukur. Målet er å dele strategiar, retningslinjer og informasjon blant dei nordiske medlemmene. Medlemmer er nasjonale bibliografiske organisasjonar og forvaltarar av nasjonale bibliografiar i Norden.

NNG erstattar det tidlegare SVUC-samarbeidet.

Medlemmer

Danmark

 • Dansk BiblioteksCenter (DBC)
 • Det Kgl. Bibliotek (Royal Danish Library)

Finland

 • Kansalliskirjasto (The National Library of Finland)

Island

 • Landskerfi bókasafna hf. (Consortium of Icelandic Libraries)
 • Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn (National and University Library of Iceland)

Latvia

 • Latvijas Nacionālā bibliotēka (National Library of Latvia)

Noreg

 • Nasjonalbiblioteket (National Library of Norway)
 • Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør (Sikt – Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research)

Sverige

 • Kungliga biblioteket (National Library of Sweden)

Temaområde

 • Metadata: standardar, retningslinjer og katalogiseringsreglar. Deling av strategiar for metadataproduksjon, lisensiering, opne data, LOD. Deling av data/interoperabilitet.
 • Infrastruktur: Standardar, datamodellar, open kjeldekode vs. kommersielle alternativ, osb. Deling av open kjeldekode.
 • Produkt- og prosjektoppdateringar
 • Sluttbrukarbehov og framtidige krav
 • E-ressursar: forretningsmodellar, handteringsmodellar, lisensiering
 • Internasjonale bibliografiske byrå og systemleverandørar
 • Områder for samarbeid/fellesprosjekt
Deltakarar i NNG under nettverkssamling på Reykjavik i 2023