Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
86 resultater

Private nettforbindelser - L2VPN, L3VPN

Vi hjelper deg med å knytte sammen flere fysiske lokasjoner og finne rett løsning, enten du har behov for en LVPN-løsning eller en optisk kanal. 

Rekrutteringssystem - JobbNorge

Rekrutteringssystem er et nettbasert saksbehandlingssystem for ledere og HR-medarbeidere ved rekruttering og ansettelser.

Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Norge (FS)

Resultatutveksling er en tjeneste som gjør at norske universiteter og høgskoler kan hente utdanningsresultater du har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

  • Administrasjon
  • Utdanning

RUST - Register for utestengte studenter

Nasjonalt register over sanksjonerte studenter og søkere.

  • Datadeling
  • Utdanning

Samordna opptak

Sikt leverer IT-system til tenesten Samordna opptak. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse er ansvarleg for forvaltning av tenesten.

Sanntid tale

Sanntid tale gjør det mulig å gjennomføre vanlige telefonsamtaler via forskningsnettet.

  • Kommunikasjonsløsninger

Sentraladministrasjonsundersøkelsene

Dette er en serie studier gjennomført med 10 års mellomrom siden 1976. Datamaterialet gir et unikt innblikk i utviklingstrekk mht. forvaltningens arbeidsformer, personalsammensetning og verdiorientering over en 40-års periode.

  • Forskning
  • Forskningsdata

Sikkerhetsanalyse

Sikkerhetsanalyse er et verktøy for å avsløre ondsinnet aktivitet og kompromitterte maskiner hos virksomheten din.

Sikkerhetssertifikater

Sertifikattjenesten tilbyr flere typer sertifikater for beskyttelse av nettjenester, nettrafikk og dokumenter. Den inkluderer tjenestesertifikater (SSL/TLS), personsertifikater, sertifikater for Grid-tjenester og sertifikater for signering av programkoder og dokumenter.

Skolevalg

Siden 1989 har Skolevalg blitt gjennomført i videregående skole ved alle ordinære valg. Samtidig har spørreundersøkelser blant elevene og hele befolkingen gitt unike data om ungdoms holdninger og verdier gjennom tre tiår.

  • Forskning
  • Forskningsdata