Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
76 resultater

Skype for Business

Med Skype for Business kan brukeren ha nettbaserte møter med hvem som helst, hvor som helst, og på ulike enheter. Denne tjenesten er under utfasing og vil bli lagt ned sommeren 2022.

 • Kommunikasjonsløsninger

STAR datavarehus med studentdata

STAR (Statistikk, analyse og rapporter), er en felles rapport- og statistikkløsning for studiedata innenfor universiteter og høyskoler.

 • Administrasjon
 • Datadeling
 • Utdanning

Støttesystem for sentralbord og kontaktsenter

Tjenesten forvalter felles avtale for støttesystem for sentralbord og kontaktsenter (Trio Enterprise), og er et bindeledd mellom leverandøren i rammeavtalen og kunden. 

Surveydata -Norsk Forskningsdata

I Sikt (tidligere NSD) sin tjeneste for arkivering og formidling av surveydata kan man søke i flere spørreundersøkelser med med over 750 000 spørsmål/variabler. Dette inkluderer deltjenestene: 1) NorLAG - Livsløpsstudie   2) microdata.no 3) European Social Survey (ESS) 

Samt:

 • Arkivering av data
 • Datadeling
 • Forskning
 • Forskningsdata

Teams Community

Jobber du med drift og forvaltning av Microsoft Teams? Vi tilbyr "Teams Community" for våre kunder - et nettforum der du får bygge nettverk, dele kompetanse og erfaring på tvers av institusjoner i kunnskapssektoren.

 • Kommunikasjonsløsninger

Tilgangstyring (IAM)

Et system som gir studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til digitale systemer, tjenester og ressurser, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

 • Sikkerhet
 • Tilgang

Time-/romplanleggingsverktøy - TimeEdit

Verktøy for å planlegge undervisning og eksamensgjennomføring på en effektiv og oversiktlig måte.

Trådløs nettilgang – eduroam

eduroam (education roaming) er en sikker trådløs nettilgang, som også kan brukes på de fleste flyplasser og et utvalg hoteller nasjonalt og internasjonalt samt flere store sykehus i Norge. 

Trådløst gjestenett

Trådløst gjestenett gir enkel trådløs nettilgang for besøkende enkeltpersoner eller grupper som ikke har tilgang til eduroam.

Verktøy for datahåndtering

Sikt har flere verktøy til støtte for trygg og forsvarlig håndtering av data.

 • Arkivering av data
 • Forskning
 • Forskningsdata