Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
76 resultater

Rekrutteringssystem - JobbNorge

Rekrutteringssystem er et nettbasert saksbehandlingssystem for ledere og HR-medarbeidere ved rekruttering og ansettelser.

RUST - Register for utestengte studenter

Nasjonalt register over sanksjonerte studenter og søkere.

 • Datadeling
 • Utdanning

Samordna opptak

Sikt leverer IT-system til tenesten Samordna opptak. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse er ansvarleg for forvaltning av tenesten.

Sanntid tale

Sanntid tale gjør det mulig å gjennomføre vanlige telefonsamtaler via forskningsnettet.

 • Kommunikasjonsløsninger

Sentraladministrasjonsundersøkelsene

Dette er en serie studier gjennomført med 10 års mellomrom siden 1976. Datamaterialet gir et unikt innblikk i utviklingstrekk mht. forvaltningens arbeidsformer, personalsammensetning og verdiorientering over en 40-års periode.

 • Forskning
 • Forskningsdata

Sigma2: Høykapasitetsberegninger og lagring av vitenskapelig data

Sikts datterselskap Sigma2 tilbyr tjenester innen høykapasitetsberegninger og lagring av vitenskapelig data til forskere og forskningsinstitusjoner i Norge. 

 • Arkivering av data
 • Datadeling
 • Forskning
 • Forskningsdata

Sikkerhetsanalyse

Sikkerhetsanalyse er et verktøy for å avsløre ondsinnet aktivitet og kompromitterte maskiner hos virksomheten din.

Sikkerhetssertifikater

Sertifikattjenesten tilbyr flere typer sertifikater for beskyttelse av nettjenester, nettrafikk og dokumenter. Den inkluderer tjenestesertifikater (SSL/TLS), personsertifikater, sertifikater for Grid-tjenester og sertifikater for signering av programkoder og dokumenter.

Skolevalg 2023

Sikt gjennomfører skolevalg ved alle ordinære valg, og gjennomfører spørreundersøkelser blant elevene og hele befolkingen. Dette gir unike data om ungdoms holdninger til samfunnsspørsmål gjennom tre tiår.

 • Datadeling
 • Utdanning

Skyavtaler for kunnskapssektoren

Vi tilbyr våre kunder i kunnskapssektoren tilgang til rammeavtaler for bruk av kommersielle skytjenester.

 • Administrasjon