Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
86 resultater

Microdata.no

Microdata.no gjør det enklere å analysere registerdata. Tjenesten inneholder data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked, trygd, boforhold og barnevern, og har grensesnitt med innebygget personvern, og driftes i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

 • Datadeling
 • Forskning
 • Forskningsdata

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)

NIB er en nasjonal database med bibliometriske data på forskning fra hele verden.

 • Forskning
 • Forskningsdata

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Database med vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring i Norge.

Nettadministrasjon

Nettadministrasjon benyttes til å overvåke det lokale nettet på campus med verktøy som nettovervåking, trafikkanalyse, tjenesteovervåking og konfigurasjonsarkiv for nettelektronikk.

Nettilknytning – forskningsnettet

Tilknytning til kunnskapssektorens landsdekkende internett. Forskningsnettet har svært høy kapasitet uten begrensinger, og gir tilgang til internasjonale forskningsnett.

NorLAG - Livsløpsstudie

NorLAG er en livsløpsstudie hvor vi følger de samme personene, født mellom 1922 og 1966, over tid. Det gir unike muligheter for forskning på livsløp, aldring og generasjon. NorLAG driftes i samarbeid med OsloMet.

 • Forskning
 • Forskningsdata

OJS - Open Journal Systems

Vi tilbyr teknisk drift av Open Journal Systems (OJS) som er en webapplikasjon for administrasjon og publisering av tidsskrift.

 • Bibliotek
 • Forskning

Oria søketjeneste

Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek.

 • Bibliotek
 • Utdanning

Personverntjenester for forskning

Sikt leverer personverntjenester til 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner: Alle universitetene, de fleste høyskolene og flere forskningsinstitutt, helseforetak og kompetansesentre. Formålet er å sørge for at forskningen får lovlig tilgang til nødvendige persondata.

 • Forskning
 • Forskningsdata
 • Personvern
 • Sikkerhet

Plagiatkontroll​ - Urkund

Verktøy som kontrollerer studentbesvarelser for juks.

 • Bibliotek
 • Utdanning