Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
86 resultater

GAUS - søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier

Med GAUS kan saksbehandlarar som jobbar med godkjenning av utanlandsk utdanning få tilgang til å lese andre institusjonar si behandling og vedtak.

 • Administrasjon
 • Utdanning

Helseforskningsportalen

Helseforskningsportalen i Cristin er utviklet for å gjøre det enklere for forskere og ledere å få oversikt over sin helseforskningsaktivitet.

Innkjøp og rammeavtaler

Tilgang til ein portefølje av tenesteavtalar som dekkjer det meste avIT-behova ved ein institusjon.

International Social Survey Programme (ISSP)

ISSP har siden 1985 gjennomført årlige intervjuundersøkelser om folks holdninger og verdier, i opp til 42 land. Sikt har ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen i Norge.

 • Forskning
 • Forskningsdata

Kommunedatabasen

Kommunedatabasen inneholder ca 400 000 variabler om norske kommuner fra 1769 til i dag, og dekker tema som demografi, økonomi, arbeidsliv, politikk, helse, kultur, samferdsel og naturressurser.

 • Forskning
 • Forskningsdata

Leganto pensumlistesystem

Verktøy som sørger for enklere administrering av pensumlister, samt enkel tilgang til dokumenter som inngår i pensumlister.

 • Bibliotek
 • Utdanning

Lisensavtaler for elektroniske ressursar

Sikt har operativt ansvar for dei nasjonale forhandlingane av lisensavtalar for forskingsressursar.

Lønns- og personalsystem (LPS)

Systemet gir støtte til lønnskjøring, tidsregistrering, rapportering og oppgåver knytt til oppfølging av den einskilde tilsette.

Meldeskjema for personopplysninger

Meldeskjemaet er et digitalt skjema som du som forsker eller student fyller ut når du skal behandle personopplysninger i et forskningsprosjekt.

 • Forskningsdata
 • Personvern

Meldingsarkivet

Meldingsarkivet styrker og forenkler institusjonens arbeid med å sikre interne rutiner og følge opp forskningsprosjekt som behandler personopplysninger.

 • Forskning
 • Forskningsdata
 • Personvern