Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
86 resultater

Felles studentsystem (FS) - Søknadsweb 

Webapplikasjon som kan handtera alle typar lokale opptak til studiar, slik som masterstudiar og vidareutdanningar.

Felles studentsystem (FS) EpN - Emneplanlegging på nett

EpN gjer det mogleg å enkelt endre på informasjon om emne som vert tilbydd ved institusjonen.

  • Utdanning

Felles studentsystem (FS) EVUweb

EVUweb gjer det mogleg å melde seg på etter- og vidareutdanningar.

  • Utdanning

Felles studentsystem (FS)- WebService

Et felles webservice-grensesnitt som skal lette integrasjon mot institusjonenes FS-baser. Målet er å tilby et rikt API for vanlige integrasjonsbehov.

  • Administrasjon
  • Utdanning

Felles Studentsystem - Digitalt studentbevis

Mobilapplikasjonen Studentbevis er tilgjengelig for studenter ved høyskoler og universiteter som benytter det studieadministrative systemet Felles studentsystem

Felles studentsystem - FS-klienten

Dataene i FS-databasene registreres via FS-klienten, webapplikasjonene og integrasjoner. Det er særlig grad grunnlagsdata som administreres i klienten

  • Administrasjon
  • Utdanning

Filoverføring - Filesender

Enkel overføring av store filer ved bruk av nettlesar.

  • Administrasjon

Forelesningsopptak - Kaltura

Kaltura er en VMS-tjeneste (Video Management Service) som støtter opptak, lagring og distribusjon av video til undervisningsformål.

Forelesningsopptak - Mediasite

Komplett system for forelesningsopptak. Tjenesten er i en nedtrappingsfase.

Forelesningsopptak - Panopto

VMS-tjeneste (Video Management Service) som støtter opptak, lagring og distribusjon av video til undervisningsformål.

Vil erstatte Mediasite

 

  • Utdanning