Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
76 resultater

Helseforskningsportalen i Cristin

Helseforskningsportalen er tilgjengelig i tjenesten  Cristin. Den er utviklet for å gjøre det enklere for forskere og ledere å få oversikt over sin helseforskningsaktivitet.

Innkjøp og rammeavtaler

Tilgang til ein portefølje av tenesteavtalar som dekkjer det meste avIT-behova ved ein institusjon.

Leganto pensumlistesystem

Verktøy som sørger for enklere administrering av pensumlister, samt enkel tilgang til dokumenter som inngår i pensumlister.

 • Bibliotek
 • Utdanning

Lisensavtaler for elektroniske ressursar

Sikt har operativt ansvar for dei nasjonale forhandlingane av lisensavtalar for forskingsressursar.

Lønns- og personalsystem (LPS)

Systemet gir støtte til lønnskjøring, tidsregistrering, rapportering og oppgåver knytt til oppfølging av den einskilde tilsette.

Meldeskjema for personopplysninger

En del av personverntjenesten.

Meldeskjemaet er et digitalt skjema som du som forsker eller student fyller ut når du skal behandle personopplysninger i et forskningsprosjekt.

 • Forskningsdata
 • Personvern

Meldingsarkivet

Meldingsarkivet styrker og forenkler institusjonens arbeid med å sikre interne rutiner og følge opp forskningsprosjekt som behandler personopplysninger.

 • Forskning
 • Forskningsdata
 • Personvern

Microdata.no

Microdata.no gjør det enklere å analysere registerdata. Tjenesten inneholder data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked, trygd, boforhold og barnevern, og har grensesnitt med innebygget personvern, og driftes i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

 • Datadeling
 • Forskning
 • Forskningsdata

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)

NIB er en nasjonal database med bibliometriske data på forskning fra hele verden.

 • Forskning
 • Forskningsdata

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Database med vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring i Norge.