Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
86 resultater

eduVPN – sikker, kryptert nettilgang

eduVPN gir studenter, forskere og ansatte en sikker, kryptert internettforbindelse til sin utdanningsinstitusjon.

 

 • Nettverk
 • Sikkerhet

Emneevaluering

Tjenesten tilrettelegger for nasjonal koordinering og samarbeid om evaluering av emner ved norske universiteter og høyskoler.

Feide innlogging og datadeling

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning. Tjenesten ivaretar personvernet og tilrettelegger for datadrevet innovasjon. 

 • Datadeling
 • Tilgang

Feide-hotell

Vertsorganisasjoner som skal at i bruk Feide, har behov for en brukerkatalog, en database med feide ID og passord.  Feide-hotell tilbyr en løsning for brukerkatalogen til en organisasjon som ønsker å ta i bruk Feide, men som selv ikke ønsker å drifte løsningen teknisk.

 • Administrasjon
 • Tilgang

Felles studentsystem (FS)

Studieadministrativt system som vert nytta av dei fleste universitet og høgskular i Noreg.

 • Administrasjon
 • Datadeling
 • Utdanning

Felles Studentsystem (FS) - Flyt saksflytsystem

Flyt er en webapplikasjon som samler større deler av behandlingen av studieadministrative saker på ett sted og automatiserer flere steg i arbeidet.

 • Administrasjon
 • Utdanning

Felles Studentsystem (FS) - Nomination

Nomination er en webapplikasjon hvor eksterne institusjoner kan nominere utvekslingsstudenter til norske læresteder.

Felles Studentsystem (FS) - Fagpersonweb    

Fagpersonweb er en webapplikasjon som gir fagpersoner enkel tilgang til informasjon om sine studenter.

Felles studentsystem (FS) - Institusjonsregister

Institusjonsregisteret inneholder bl.a. norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner, bedrifter, forskningsinstitusjoner, offentlige organer, helseforetak m.m.

 • Administrasjon
 • Utdanning

Felles studentsystem (FS) - Studentweb

Studentweb er en webapplikasjon for studenter som gir dem mulighet til å utføre en rekke studieadministrative oppgaver.

 • Administrasjon
 • Utdanning