Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
76 resultater

European Social Survey (ESS)

The European Social Survey (ESS) is an academically driven cross-national survey that has been conducted across Europe since its establishment in 2001. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations. Sikt is the data archive for the survey.

European Social Survey (ESS) er en akademisk drevet tverrnasjonal undersøkelse som har blitt utført over hele Europa siden den ble opprettet i 2001. Undersøkelsen måler holdninger, tro og atferdsmønstre til ulike befolkninger i mer enn tretti nasjoner. Sikt er dataarkivet for undersøkelsen.

Feide innlogging og datadeling

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning. Tjenesten ivaretar personvernet og tilrettelegger for datadrevet innovasjon. 

  • Datadeling
  • Tilgang

Feide-hotell

Tjenesten Feide-hotell  kan kun benyttes av universiteter, høgskoler, spesialbibliotek, museum, helseforetak og forskningsinstitutt

Vertsorganisasjoner som skal ta i bruk Feide, har behov for en brukerkatalog, en database med Feide-ID og passord. Feide-hotell tilbyr en løsning for brukerkatalogen til organisasjoner som ønsker å ta i bruk Feide, men som selv ikke kan drifte løsningen teknisk.

  • Administrasjon
  • Tilgang

Felles Studentsystem - Digitalt studentbevis

Mobilapplikasjonen Studentbevis er tilgjengelig for studenter ved høyskoler og universiteter som benytter det studieadministrative systemet Felles studentsystem

Felles studentsystem - FS

Det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS) har vært et nav i norsk høyere utdanning i 25 år, og består av databaser, integrasjoner og brukerapplikasjoner som benyttes av studenter, undervisere og administrativt ansatte. FS gjør det mulig å utdanne Norge gjennom å forvalte, foredle og formidle prosesser og data om studier og studiegjennomføring.

 

  • Administrasjon
  • Utdanning

Filoverføring - Filesender

Enkel overføring av store filer ved bruk av nettlesar.

  • Administrasjon

Forelesningsopptak - Kaltura

Kaltura er en VMS-tjeneste (Video Management Service) som støtter opptak, lagring og distribusjon av video til undervisningsformål.

Forelesningsopptak - Mediasite

Komplett system for forelesningsopptak. Tjenesten er i en nedtrappingsfase.

Forelesningsopptak - Panopto

VMS-tjeneste (Video Management Service) som støtter opptak, lagring og distribusjon av video til undervisningsformål.

Vil erstatte Mediasite

 

  • Utdanning

GAUS - søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier

Med GAUS kan saksbehandlarar som jobbar med godkjenning av utanlandsk utdanning få tilgang til å lese andre institusjonar si behandling og vedtak.

  • Administrasjon
  • Utdanning