Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
4 resultater

Arkiver data

Sikt tar imot data om mennesker og samfunn for å gjøre dem tilgjengelig for gjenbruk i forskning.

 • Arkivering av data
 • Forskning
 • Forskningsdata

Opplæring i personvern, datahåndtering, arkivering og deling

Vi holder jevnlig kurs og opplæring for forskere, studenter og administrativt ansatte. Kurs kan bestilles som ferdige opplegg, eller vi kan tilpasse det etter behov.

 • Arkivering av data
 • Forskningsdata
 • Personvern

Surveydata -Norsk Forskningsdata

I Sikt (tidligere NSD) sin tjeneste for arkivering og formidling av surveydata kan man søke i flere spørreundersøkelser med med over 750 000 spørsmål/variabler. Dette inkluderer deltjenestene: 1) NorLAG - Livsløpsstudie   2) microdata.no 3) European Social Survey (ESS)  Kontaktpunkter er oppgitt for de ulike deltjenestene.

 • Arkivering av data
 • Datadeling
 • Forskning
 • Forskningsdata

Verktøy for datahåndtering

Sikt har flere verktøy til støtte for trygg og forsvarlig håndtering av data.

 • Arkivering av data
 • Forskning
 • Forskningsdata