Gå til hovedinnhold

Tjenesteoversikt

Her finner du en oversikt over alle våre tjenester. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode ligge på de gamle nettsidene til Unit, NSD og Uninett.
6 resultater

Datahåndteringsplan

En datahåndteringsplan er et verktøy som hjelper deg å planlegge hvordan forskningsdataene skal håndteres fra start til slutt i prosjektet.

 • Datadeling
 • Forskningsdata
 • Personvern

Meldeskjema for personopplysninger

En del av personverntjenesten.

Meldeskjemaet er et digitalt skjema som du som forsker eller student fyller ut når du skal behandle personopplysninger i et forskningsprosjekt.

 • Forskningsdata
 • Personvern

Meldingsarkivet

Meldingsarkivet styrker og forenkler institusjonens arbeid med å sikre interne rutiner og følge opp forskningsprosjekt som behandler personopplysninger.

 • Forskning
 • Forskningsdata
 • Personvern

Opplæring i personvern, datahåndtering, arkivering og deling

Vi holder jevnlig kurs og opplæring for forskere, studenter og administrativt ansatte. Kurs kan bestilles som ferdige opplegg, eller vi kan tilpasse det etter behov.

 • Arkivering av data
 • Forskningsdata
 • Personvern

Personvernombud

Sikt tilbyr personvernombud for virksomhetene i kunnskapssektoren. Personvernombudet vil utføre oppgaver i samsvar med kravene til GDPR (personvernforordningen), og skal informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har.

Personverntjenester for forskning

Sikt leverer personverntjenester til 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner: Alle universitetene, de fleste høyskolene og flere forskningsinstitutt, helseforetak og kompetansesentre. Formålet er å sørge for at forskningen får lovlig tilgang til nødvendige persondata.

 • Forskning
 • Forskningsdata
 • Personvern
 • Sikkerhet