Sikkerhetssatsning i utdanning og forskning

HK-dir og Sikt (Unit og Uninett) gjennomførte på oppdrag av Kunnskapsdepartementet en målrettet styrking av informasjonssikkerheten i UH-sektoren.

Periode:

2019 – 2022

Status:

Gjennomførte

Ansvarlig:

Sikt, HK-dir

Innsatsen ble organisert i programmet «UH Sikkerhetssatsning 2019-2022» som gikk over fire år.

Programmet grupperte arbeidet i tre hovedområder:

Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern. Ansvarlig: HK-dir (Unit)

Denne delen av programmet implementerte en styringsmodell for informasjonssikkerhet i sektoren, basert på rammeverket ISO/IEC 27014:2013. Gjennom dette arbeidet ble det også etablert en forvaltning av en slik styringsmodell, med tilhørende overordnet rapportering til Kunnskapsdepartementet.

Analysesenter og responsmiljø. Ansvarlig: Sikt (Uninett)

Deteksjons- og analysekapasitet ble forbedret, og det er etablert et helhetlig og felles analysesenter for cybersikkerhet i sektoren. Sikt skal ivareta rollen som sektorvist responsmiljø, i tråd med NSMs «Rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser», og forbedre sektorens evne til å håndtere trusler. Både gjennom bedre tilrettelegging og organisering.

Rådgivingstjenester og kompetanseheving. Ansvarlig: Sikt (Uninett)

Programmet skal etablere rådgivingstjenester for implementering og helhetlig praktisering av etablerte ledelsessystem for informasjonssikkerhet, samt etablere et program for heving av kompetanse innenfor informasjonssikkerhet og personvern for lederen, forskeren, studenten og øvrige ansatte.

Programmet baserte seg på en mest mulig smidig gjennomføring, med fokus på kontinuerlige leveranser og realisering av tjenester/innhold som gir merverdi for sektoren.

Sluttrapport for sikkerhetssatsing