Produksjon og deling av digitale læringsressurser

Målet for aktiviteten var å gjøre det lettere å gjøre videoopptak og dele læringsressurser i sektoren.

Periode:

2020 – 2021

Status:

Gjennomførte

Ansvarlig:

Unit (Sikt)

Aktiviteten ble gjennomført av Sikt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og la til rette for bedre videotjenester, samt innføring av en fellestjeneste for deling av digitale læringsressurser.

Det siste ble senere fulgt opp med en egen aktivitet for innføring og videreutvikling av tjenesten.

Sluttrapport fra aktiviteten.