Løypemelding fra Digitalt læringsmiljø

Ny avtale om læringsplattform i februar 2025

Sammen med norske universiteter og høyskoler er Sikt i gang med å anskaffe en ny digital læringsplattform.

Det ble utlyst en anskaffelse i desember 2023. Ved tilbudsfristen var det ikke et tilstrekkelig antall gyldige tilbud i konkurransen. Derfor må konkurransen avlyses og lyses ut på nytt. Forventet avtalesignering er februar 2025.

Les nyhetssak om LMS-anskaffelsen.

Godt grunnlag høsten 2023

Høsten 2023 har lagt et viktig grunnlag for arbeidet med fremtidig digitalt læringsmiljø. Produktområdet ser tilbake på en spennende høst med oppstart av flere anskaffelsesprosjekter, og leveranse av gode fellestjenester som understøtter dagens digitale læringsmiljø for UH-sektoren.

  • Alle tre anskaffelsene er i gang, innenfor LMS, digital eksamen og plagiatkontroll. Et fellesprosjekt er etablert for å sikre tett samarbeid om, og sammenheng mellom løsningene som anskaffes, innføres og integreres med resten av porteføljen for utdanning og administrasjon.
  • LMS-anskaffelsesprosjektet har nådd en viktig milepæl med utlysning av anbud 20.12.23. og kvalifiseringsfrist 26.01.24. Kvalifiserte leverandører vil ha frist for å levere tilbud 18.03.24 kl.12.00.
  • Produktråd for digitalt læringsmiljø er konstituert og har gjennomført et godt første møte 14.12.2023. I tillegg til arbeidet med produktområdestrategi ivaretar produktrådet rollen som styringsgruppe for anskaffelse av fremtidige digitale løsninger.
  • Parallelt med anskaffelsene sikrer Sikt og sektoren i samarbeid stabil drift av alle virksomhetskritiske produkter og tjenester på undervisningsområdet.

Mange aktiviteter er planlagt i 2024. Vi ser frem til en travel vår med mange aktiviteter både i anskaffelsesprosjektene og i tjenestene.

  • LMS-prosjektet går over i ny fase med prekvalifisering, evaluering, demo og testing, forhandlinger, samt planlegging av innføring av fremtidige løsninger.
  • Digital eksamen og plagiatkontroll skal jobbe med kompletterende markedskartlegging og -analyse, samt behovskartlegging og kravspesifisering som vil inngå i konkurransestrategien.
  • Fellesprosjektet skal jobbe videre med kartlegging av sentrale felles prosesser i sektoren og utarbeide en plan for integrasjoner, felles innføring og opplæring.
  • Produktrådets arbeid med produktområdestrategi vil legge et viktig grunnlag for arbeid med gevinster og nytteeffekter for bruk av løsningene som anskaffes for hele UH-sektoren.
  • Dagens fellestjenester legger fortsatt vekt på stabil drift og kontinuerlig videreutvikling. Blant aktiviteter som vil gjennomføres er en ny runde med tilgjengelighetserklæringer.