Nasjonalt masteropptak

Nasjonalt masteropptak var et fellesprosjekt for å utvikle og legge til rette for innføringen av en nasjonal samordnet opptaksmodell og nye digitale løsninger for opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved norske universiteter og høyskoler.

Periode:

2020 – 2022

Status:

Gjennomførte

Ansvarlig:

BOTT

Prosjektet har beskrevet og beregnet mulige gevinster av en samordning og nye tekniske løsninger.

Resultatene fra prosjektet er overlevert Sikt og HK-dir, og benyttes i det videre utviklingsarbeidet i Fremtidens opptak.

Sluttrapport fra prosjektet.