For 2023 bygger moderniseringen videre på oppnådde resultater. Moderniseringen er fortsatt i en oppbyggingsfase, der mye oppmerksomhet vil være på infrastruktur. Prosesskartlegging, rammeverk for API produksjon og etablering av rammeverk for nye brukeropplevelser er fortsatt viktige elementer i denne fasen. 

Dette gir følgende årlige mål for 2023:

Overordnede målÅrlige målVerdi
Innovativ & tilpasningsdyktigDet produseres nye APIer i et modernisert FS rammeverk som gir verdi.
Eksempel på APIer som gir verdi er mulighet til å erstatte RPAer eller tette hull i informasjonsadgang.
Sektoren og Sikt kan utvikle bedre tjenester til studenter, vitenskapelige ansatte og administrasjon.
BrukersentrertI løpet av 2023 vil vi vite hvordan samhandling med ulike brukerflater for studenten skal håndteres og hvordan studenten kan få støtte på tvers av institusjoner. Hensikten er å starte utvikling av en ny studentportal som skal erstatte Studentweb.Studenten involveres i utarbeidelsen av studentens brukerflate.
Kravet om å introdusere internasjonalt studentbevis oppfylles.
StandardisertDet jobbes strukturert med standardisering basert på en oversikt over prosessene som FS forretningslogikk dekker. Det er etablert rutiner for prioritering av rekkefølge på standardisering og arbeid med prosessene.Sektoren deltar i standardisering og prioriteringsarbeid med prosesser.
TransparentI løpet av 2023 etableres en gjensidig forståelse av sammenheng mellom UH Sak og FS-moderniseringen slik at arbeid innen begge disse områdene skjer på en koordinert måte med minst mulig overlapp og mest mulig effektivitet.Sektoren og Sikt gjenbruker arbeid, reduserer dobbeltarbeid og sikrer effektivitet innenfor prosessarbeid.

Mer informasjon