Masterdatakilder for forskning

Tiltaket hadde som mål å få på plass noen av de grunnleggende byggeklossene for å gi mulighet for gjenbruk av nøkkelinformasjon om norsk forskning.

Periode:

2020 – 2021

Status:

Gjennomførte

Ansvarlig:

Unit (Sikt)

Hovedleveranse fra tiltaket er et personregister som masterdatakilde for personer involvert i forskning.

Sluttrapport fra tiltaket.