KUDAF - Kunnskapssektorens datafellesskap

KUDAF skal sørge for bedre oversikt over hvilke data Kunnskapssektoren sitter på. Gjennom etableringen av en felles infrastruktur og metadatakatalog vil det bli enklere å se det totale bildet og utveksle data trygt og enkelt.

Periode:

2022 – 2025

Status:

Pågående

Ansvarlig:

HK-dir

KUDAF vil tilby en infrastruktur som gir oversikt over hvilke data Kunnskapssektoren sitter på for videre bruk gjennom en metadatakatalog som beskriver dataene. Det vil tilbys tjenester for å få tilgang til sensitive data med basis i hjemmel, samtykke eller gjennom søknad til et spesifikt formål (f. eks. til forskning).

KUDAF har mandat til å stimulere arbeidet med orden i eget hus i sektoren, som vil gi sektoren et stort felles løft for å kunne møte de sterke politiske føringene om økt deling av data for å utløse potensialet i data som ressurs.

KUDAF skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, økt læringseffekt, bedre prioriteringer, effektiv ressursbruk og verdiskaping.

KUDAF er finansiert av Kunnskapsdepartementet med en ramme på MNOK 90 for perioden 2022-2025.

Les mer på kunnskapsdata.no

Relaterte produkter og tjenester