Slik bruker du Surveybanken

Hva slags data finnes i Surveybanken?

Surveybanken inneholder flere tusen spørreundersøkelser (surveys) som er gjennomført etter 1957, hovedsakelig i Norge.

Hver av disse undersøkelsene inneholder gjerne flere hundre spørsmål om ulike tema. For eksempel om folk er opptatt av miljøet, om man føler seg ensom, eller om hvilket parti man stemte ved valg.

Eksempler på spørsmål du kan søke etter:

 • Er klimaendringene menneskeskapt?
 • Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette: Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert
 • Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: Sosiale medier
 • Stemte du ved valget i høst?

Totalt er det rundt 750 000 slike spørsmål som man kan søke i.

Søketips

Det som er spesielt med Surveybanken er at man kan søke etter spørsmål på tvers av alle undersøkelsene i databasen.

Søket ditt går gjennom 750 000 spørsmål/variabler og flere tusen spørreundersøkelser,

 • tillit - gir treff i alle spørsmål/variabler og datasett som inneholder dette ordet.
 • tillit politikere - gir treff i alle spørsmål/variabler eller datasett som inneholder begge disse ordene
 • valgundersøkelse 2017 - gir treff på undersøkelser eller variabler som inneholder både ordet og tallet.
 • tillit valgundersøkelse 2017 - gir treff på spørsmål om tillit i valgudnersøkelsen fra 2017

For deg som er vant med avanserte søk: Søket har ikke støtte for bruk av stjerne, apostrof, pluss, minus, and, or osv. Når det er flere ord i søket blir søket utført tilsvarende AND.

Finn spørsmål/variabler, datasett eller datasamlinger

Søket ditt kan gi treff både i spørsmål/variabler, i selve datasettet eller i en datasamling.

Søkefrasen tillit politikere gir treff i 95 spørsmål og 23 spørreundersøkelser. Du kan velge om du vil gå direkte til en variabel, eller gå inn på et datasett for å se på dokumentasjon.

Spørsmål kan være formulert på ulik måter. Prøv derfor å finne ord som du kan tenke deg er brukt i spørsmålene. Søker du etter tillit politikere vil du for eksempel få treff på spørsmålet "Generelt sett, i hvilken grad har du tillit til norske politikere?" fra Norsk medborgerpanel.

Ekesmpel på søkeresultat i Surveybanken

Gå til analyse med et klikk

Straks du klikker på en variabel i søketrefflisten vil du få fram "default" grafiske fremstillinger, typisk fordelt på kjønn, alder og utdanning, og noen ganger med kart. Ikke alle datasettene er bearbeidet slik at alle analysene vises. Derfor kan antallet grafer variere.

For bytte til en annen variabel kan du bla eller søke i listen med spørsmål/variabler. Du kan også avgrense spørsmål til tema.

Egen analyse - Lag dine egne visualiseringer

I tillegg til den automatiske visualiseringen i Analyse, kan du selv velge hvilke variabler du vil analysere. Du kan for eksempel se hvordan tilliten til politikere varierer i forhold til alle andre spørsmål/variabler i undersøkelsen.

Klikk på "Legg til spørsmål/variabel" for å se hvordan en variabel fordeler seg på andre variabler. Her ser vi på sammenhengen mellom tillit til politikere og politisk interesse.

Du kan analysere tre variabler samtidig.

Skjermbilde som viser "Egen analyse"

Bestill og last ned data

Du må logge inn for å bestille data. Noen datasett kan lastes ned etter at du har logget inn. Andre datasett må bestilles.

Logg inn, legg datasett i handlekurven, og gå til handlekurven for å fullføre bestillingen.

Hvordan tolker man surveydata?

Å tolke surveydata innebærer å analysere svarene på spørsmålene for å trekke meningsfulle konklusjoner. Data er basert på et utvalg, og tolkningnene er avhengig av hvordan utvalget representerer hele befolkningen . Her er noen trinn å følge når du tolker surveydata:

 1. Sjekk dataene for fullstendighet og nøyaktighet: Før du analyserer dataene, må du sørge for at alle svarene er fullstendige og nøyaktige. Du bør også sjekke for manglende data eller avvik.
 2. Identifiser mønstre og trender: Se etter mønstre og trender i dataene. Er det for eksempel noen vanlige temaer eller svar som skiller seg ut?
 3. Se på frekvensfordelinger, prosentandeler og gjennomsnitt, for å oppsummere dataene og identifisere nøkkelfunn.
 4. Hvis surveyen din inkluderer forskjellige grupper av respondenter (f.eks. alder, kjønn, inntekt), sammenlign og kontrast deres svar for å identifisere eventuelle signifikante forskjeller eller likheter.
 5. Vurder konteksten: Det er viktig å vurdere konteksten der surveyen ble gjennomført. For eksempel kan resultatene påvirkes av faktorer som timingen av surveyen eller formuleringen av spørsmålene. I "Datasett dokumentasjon" finner du informasjon om bakgrunn for undersøkelsen, utvalgsmetode, univers (hvem som er spurt) osv.

Husk at surveydata er et utvalg av respondenter som skal representere hele befolkningen. Det krever at det for eksempel er tilstrekkelig antall som har svart, for at resultatene fra utvalget kan si noe om hele befolkningen.

Vanlige spørsmål

Hva slags data finnes i Surveybanken?

teSurveybanken inneholder flere tusen spørreundersøkelser (surveys) som er gjennomført etter 1957, hovedsakelig i Norge.

Hver av disse undersøkelsene inneholder opp til 1000 spørsmål om ulike tema. For eksempel om folk er opptatt av miljøet, om man føler seg ensom, eller om hvilket parti man stemte ved valg. Totalt er det rundt 750 000 spørsmål man kan søke i.

Eksempel på spørsmålstekst du kan søke i:

 • Har du tillit til norske politikere?
 • Har du siste uken følt deg nedstemt?
 • Er global oppvarming menneskeskapt?

Søketips og eksempler

tillit - gir treff i alle spørsmål/variabler og datasett som inneholder dette ordet.


tillit politikere - gir treff i alle spørsmål/variabler eller datasett som inneholder begge disse ordene

valgundersøkelse 2017 - gir treff på undersøkelser eller variabler som inneholder både ordet og tallet.

Er du på jakt etter et spørsmål fra en bestemt undersøkelse kan du prøve med uttrykket: tillit valgundersøkelse 2017

For deg som er vant med avanserte søk: Søket har ikke støtte for bruk av apostrof, pluss, minus, and, or osv. Når det er flere ord i søket blir søket utført tilsvarende AND.

Hva er forskjellen på kontinuerlige variabler og kategorivariabler?

I Surveybanken skiller vi mellom kontinuerlige variabler og kategorivariabel.

Kontinuerlig variabel

En kontinuerlig variabel er en type variabel som kan ta en uendelig rekke av verdier innenfor et visst område eller intervall.

Eksempler på kontinuerlige variabler kan være alder, inntekt, antall timer og avstand. 

Kategorivariabel

Kategorivariabler (også omtalt som diskret variabler), kan ha en begrenset mengde verdier. På spørsmål i Surveybanken er det et begrenset antall svarkategorier. F.eks. “Svært stor”, “Nokså stor”, “Nokså liten”, “Svært liten”. 

Kategorivariabler kan også være omkodet fra kontinuerlige variabler. Det gjelder for eksempel alder, som i mange spørreundersøkelser er omkodet til aldersgrupper: "15-30 år", "30-50 år" osv.