Slik bruker du Surveybanken

Søketips

Hva slags data finnes i Surveybanken?

Surveybanken inneholder flere tusen spørreundersøkelser (surveys) som er gjennomført etter 1957, hovedsakelig i Norge.

Hver av disse undersøkelsene inneholder gjerne flere hundre spørsmål om ulike tema. For eksempel om folk er opptatt av miljøet, om man føler seg ensom, eller om hvilket parti man stemte ved valg. Totalt er det rundt 750 000 spørsmål man kan søke i.

Søketips

  • tillit - gir treff i alle spørsmål/variabler og datasett som inneholder dette ordet.
  • tillit politikere - gir treff i alle spørsmål/variabler eller datasett som inneholder begge disse ordene
  • valgundersøkelse 2017 - gir treff på undersøkelser eller variabler som inneholder både ordet og tallet.

Er du på jakt etter et spørsmål fra en bestemt undersøkelse kan du prøve med uttrykket: tillit valgundersøkelse 2017

For deg som er vant med avanserte søk: Søket har ikke støtte for bruk av stjerne, apostrof, pluss, minus, and, or osv. Når det er flere ord i søket blir søket utført tilsvarende AND.

Dette kan du finne

Søket ditt kan gi treff både i spørsmål/variabler, i selve datasettet eller i en datasamling.

Ekesmpel på søkeresultat i Surveybanken

Automatisk visualisering

Søkefrasen tillit politikere gir treff i 95 spørsmål og 23 spørreundersøkelser. Klikk på "Analyse" i listen for å se på data. Da kan du få opp en oversikt som dette:

Bestill og last ned data

Noen datasett kan lastes ned etter at du har logget inn. Andre datasett må bestilles.

Logg inn, legg datasett i handlekurven, og gå til handlekurven for å fullføre bestillingen.

Administrasjon og styring

Hva slags data finnes i Surveybanken?

teSurveybanken inneholder flere tusen spørreundersøkelser (surveys) som er gjennomført etter 1957, hovedsakelig i Norge.

Hver av disse undersøkelsene inneholder opp til 1000 spørsmål om ulike tema. For eksempel om folk er opptatt av miljøet, om man føler seg ensom, eller om hvilket parti man stemte ved valg. Totalt er det rundt 750 000 spørsmål man kan søke i.

Eksempel på spørsmålstekst du kan søke i:

  • Har du tillit til norske politikere?
  • Har du siste uken følt deg nedstemt?
  • Er global oppvarming menneskeskapt?

Søketips og eksempler

tillit - gir treff i alle spørsmål/variabler og datasett som inneholder dette ordet.


tillit politikere - gir treff i alle spørsmål/variabler eller datasett som inneholder begge disse ordene

valgundersøkelse 2017 - gir treff på undersøkelser eller variabler som inneholder både ordet og tallet.

Er du på jakt etter et spørsmål fra en bestemt undersøkelse kan du prøve med uttrykket: tillit valgundersøkelse 2017

For deg som er vant med avanserte søk: Søket har ikke støtte for bruk av apostrof, pluss, minus, and, or osv. Når det er flere ord i søket blir søket utført tilsvarende AND.

Hva er forskjellen på kontinuerlige variabler og kategorivariabler?

I Surveybanken skiller vi mellom kontinuerlige variabler og kategorivariabel.

Kontinuerlig variabel

En kontinuerlig variabel er en type variabel som kan ta en uendelig rekke av verdier innenfor et visst område eller intervall.

Eksempler på kontinuerlige variabler kan være alder, inntekt, antall timer og avstand. 

Kategorivariabel

Kategorivariabler (også omtalt som diskret variabler), kan ha en begrenset mengde verdier. På spørsmål i Surveybanken er det et begrenset antall svarkategorier. F.eks. “Svært stor”, “Nokså stor”, “Nokså liten”, “Svært liten”. 

Kategorivariabler kan også være omkodet fra kontinuerlige variabler. Det gjelder for eksempel alder, som i mange spørreundersøkelser er omkodet til aldersgrupper: "15-30 år", "30-50 år" osv.

Test av overskrift