Brukerkvalifikasjoner

Du må være student ved et studiested som bruker det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS).

Samtykke og godkjenning av vilkår

Du må lese og akseptere samtykkeerklæringen for å kunne bruke appen.

Du må lese og godkjenne vilkårene på denne siden for å kunne bruke appen.

For å få tilgang til europeisk studentbevis, må du samtykke til å dele din studentstatus med EU-tjenesten ESC-router.

Gyldighet og bruk av appen

Appen fungerer som studentbevis til ulike tredjeparter som blant annet Studentsamskipnader og kollektivtransportselskaper i Norge.

Appen kan fungere som studentbevis i Europa dersom studiestedet ditt har åpnet for det.

For at studentbeviset skal være gyldig, må du ha en aktiv studierett, og du må ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg.

Hvis det ikke vises bilde av deg selv i appen, må du kunne vise fram annen gyldig legitimasjon sammen med appen.

Ansvarsfraskrivelse

Studiestedet ditt tar ikke ansvar for bøter, misbruk og lignende.

Skulle telefonen gå tom for strøm eller av andre grunn ikke fungere, er du selv ansvarlig for å kunne bevise studentstatus med andre midler.

Oppdatering og lagring av informasjon

Du må oppdatere informasjonen i appen ved starten av et nytt semester ved å trykke "Oppdater" inne i appen.

Informasjonen blir lagret lokalt på telefonen og du trenger ikke være online for å bruke appen etter første gangs bruk.

Tekniske krav

Appen krever internettilgang for første gangs bruk, for å laste ned og åpne appen, velge studiested, logge inn, lese og akseptere samtykkeerklæringen, og lese og godkjenne vilkårene.

For iOS, versjon 15 er nødvendig (kan fungere på eldre versjoner, men vi støtter ikke versjoner som har nådd EOL hos leverandør av operativsystemet). For Android, versjon 12.0 (kan fungere på eldre versjoner, men vi støtter det ikke) ikke).