Studentbevis på mobil

Med studentbevis på mobil kan du legitimere deg hos studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper som Vy, for å få studentrabatter.

Studentbevis på mobil er tilgjengelig for deg som er student ved en høyskole eller et universitet som benytter det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS).

Med studentbevis på mobil:

  • slipper du å ha kvittering for betalt semesteravgift på papir eller oblat.
  • kan du vise studentbeviset til ulike aktører og få tilgang til tjenester og rabatter som student.
  • Dersom studiestedet ditt har åpnet for det, så kan du bruke studentbevis til å låne bøker på biblioteket
  • Studentbevis på mobil sikrer at personopplysningene dine overføres på en sikker måte.

Last ned studentbevis på mobil

Last ned fra App Store

Krav til operativsystem: iOS 15 (kan fungere på eldre versjoner, men vi støtter ikke versjoner som har nådd EOL hos leverandør av operativsystemet)

Last ned på Google Play

Krav til operativsystem: Android 12.0 (kan fungere på eldre versjoner, men vi støtter det ikke)

Hvordan logger du på studentbevis på mobil første gang?

  1. Åpne appen (krever internettilgang)
  2. Velg hvilket lærested du tilhører
  3. Logg inn med det brukernavnet og passordet du har fått utlevert av studiestedet ditt.
  4. Les samtykkeerklæringen og aksepter (appen kan kun benyttes hvis du gir ditt samtykke)
  5. Les bruksvilkårene og godkjenn (appen kan kun benyttes hvis du godkjenner vilkårene)

Hvis du har betalt semesteravgift og registrert deg som student for semesteret, vil du se det i grønn boks nederst på siden. Selve kvitteringen lagres i appen, så etter innlogging og registrering av betalt semesteravgift i appen kan den brukes uten internettilgang.

Appen vil oppdatere seg hver gang du åpner den, eller ved å dra skjermen ned. Uten internettilgang vil den lese lagrede data og i bunnen av appen finnes det en Sist oppdatert-linje som viser dato og klokkeslett for siste gang ferske data ble hentet. Ved utlogging blir lagrede data fjernet

NB! Ved pålogging vil du alltid trenge internettilgang, men du forblir logget på selv om du lukker applikasjonen.

Ofte stilte spørsmål

Du må ha registrert deg i Studentweb og ha betalt semesteravgift før du kan ta i bruk appen. I tillegg må du være registrert med en FEIDE-bruker (dette oppretter studiestedet ditt for deg). Det kan ta 3-5 dager fra du har betalt semesteravgiften til betalingsinformasjonen er ferdig prosessert og registrert. Dersom du ikke har FEIDE-bruker fra før av, kan det i tillegg ta et par dager til du har en aktiv bruker.

Ved enkelte studiesteder må du også selv aktivere IT-kontoen din. Det tar normalt 1 dag fra du aktiverer kontoen til du kan logge inn i appen.

Du logger på med ditt Feide-brukernavn og passord (det samme brukernavnet og passordet som du bruker på andre systemer, slik som Studentweb m.m.). PS! Ditt brukernavn er ikke nødvendigvis det samme som ditt studentnummer.

Midt på siden vil det være en grønn boks med teksten «Gyldig studentbevis», nåværende semester + år (f.eks Høst 2023) og når den utløper (f.eks 31.01.2024).

Under den grønne boksen er det en knapp med tekst "Kontroll" som animerer boksen for "Gyldig studentbevis"

Du må velge det lærestedet der du har betalt semesteravgift.

Ulike land har ulike krav til hva som definerer en student og til hva som eventuelt gir studentmoderasjon. Hvis du ønsker å fremvise informasjonen i appen på engelsk gjør du dette ved å endre språkinnstillingene på telefonen til engelsk.

Merk: Ved å godkjenne samtykke for Europeisk studentkort i Studentweb, kan du bruke appen i Europa for å bevise at du er student.

Studiestedet ditt må ha åpnet for at du skal kunne samtykke til å dele dine data med EU-tjenesten. Du må ha samtykket aktivt til dette i Studentweb for at ditt europeiske studentkort skal være synlig i appen. Det kan ta opptil 1/2 time fra du godtar samtykke til endringen er synlig i appen.

Studiestedene har ulik praksis på om studenter som er fritatt fra å betale semesteravgift skal få gyldig bevis i appen eller ikke. Hvis du er i tvil, ta kontakt med studiestedet ditt.

Noen av de studiestedene som ikke utsteder gyldig bevis i appen til studenter som er fritatt fra å betale semesteravgift, gir deg mulighet til å betale semesteravgift og for å oppnå gyldig studentbevis. I slike tilfeller må du, etter at du har betalt semesteravgiften, ta kontakt med studiestedet ditt slik at de får gjort nødvendige registreringer. Først når det er gjort vil du kunne logge deg på studentbevis på mobil.

Ved de fleste studiesteder trenger du et studentkort for å få adgang til bygninger (og i noen tilfeller også for å kunne låne bøker ved biblioteket).

Ved eventuell billettkontroll viser du frem studentbevis på mobil sammen med gyldig billett. Du trenger ikke trykke på noe appen for å vise at du har rett til studentrabatt.

Bilde av deg må være registrert i studiestedets datasystem for at det skal bli vist i appen. Dette bildet blir normalt tatt av deg av studiestedet ditt i forbindelse med studiestart.

Ikke alle studiesteder registrerer bilde av sine studenter i datasystemet sitt. Ta kontakt med ditt studiested for å få svar på hva som gjelder for deg.

Det er utdanningsinstitusjonen din som administrerer bildet av deg. Hvis du ønsker å endre bildet i appen må du kontakte utdanningsinstitusjonen din.

Bilde av deg må være registrert i studiestedets datasystem for at det skal bli vist i appen. Dette bildet blir normalt sett tatt av deg av studiestedet ditt i forbindelse med studiestart.

Ikke alle studiesteder registrerer bilde av sine studenter i datasystemet sitt. Ta kontakt med ditt studiested for å få svar på hva som gjelder for deg.

Hvis ikke studentbeviset viser bilde av deg må du legitimere deg med annen legitimasjon. Appen bekrefter likevel at du er gyldig student.

Trykk på de tre prikkene/tannhjulet øverst til høyre i appen og velg "Oppdater" (dette krever internettilgang).

Gyldig studentbevis for vårsemesteret vises fra og med 1. januar til og med 31. august.

Gyldig studentbevis for høstsemesteret vises fra og med 1. juli til og med 31. januar.

Gyldig kvittering for høstsemesteret vises hver gang du oppdaterer appen mellom 1. juli og 31. desember. Første gang du oppdaterer appen etter klokken 00:00 den 1. januar vil gyldig kvittering for vårsemesteret vises i appen.

Gyldig kvittering for vårsemesteret vises hver gang du oppdaterer appen til og med 1. juli. Første gang du oppdaterer appen etter klokken 00:00 den 1. juli vil gyldig kvittering for høstsemesteret vises i appen.

Appen følger standardspråket på telefonen din. For å endre hvilket språk informasjonen i appen vises på må du endre språket på mobilen din.

Appen henter følgende informasjon: navn, bilde, fødselsdato, studentnr., institusjon og om du er student (at du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg)

Informasjonen blir kun lagret på telefonen din.

Se personvernerklæring for Digitalt studentbevis.

Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Lærestedene bruker Feide. Ditt brukernavn og passord brukes på en rekke tjenester, også appen.

FS - Felles studentsystem - er lærestedenes studieadministrative system. Systemet inneholder blant annet informasjon om deg som student og dine studier. Informasjon om at du har betalt semesteravgift og har aktiv studentstatus hentes fra FS.

Jeg trenger hjelp. Hvem kan jeg kontakte?

Ta kontakt med studiestedet ditt.

Dersom problemet skyldes tekniske feil i appen, vil studiestedet ditt ta kontakt med oss som leverandør.