1. januar 2022 kommer:
Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sikt skal utvikle og levere fellestjenester til kunnskapssektoren som gjør hverdagen enklere for studenter og ansatte. Sikt skal sørge for at alle som jobber med utdanning og forskning har tilgang til trygge, stabile og sammenhengende tjenester.

Ved å samle kreftene i NSD, Uninett og Unit i en ny og stor organisasjon, skal Sikt være i stand til å se behovene og tjenestene i sammenheng. Med nysgjerrighet og kunnskap om sektoren, kan vi se læring i et livslangt og helhetlig perspektiv.

Sikt vil ha hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Oslo og Bergen, og vil få til sammen ca 370 ansatte.