Servicenivå 2

Åpningstider

 • Virkedager 0800-1530
 • Avvik på åpningstider kan avvike i forbindelse med høytider og i juni-juli

Kontaktinfo

 • Support og mindre feil meldes inn her
 • Kritiske* feil meldes inn pr telefon-nr: 73984040 (kun i åpningstid)

I åpningstid

 • Support
 • Feilsøk og feilretting ved kunderapporterte feil på tjenesten
  • For responstider, svartider og løsningstid, se tabell for servicenivå 2 nedenfor

Utenfor åpningstid

 • Ingen support/feilmelding
 • For responstider, svartider og løsningstid, se tabell for servicenivå 2

Servicenivå 2

Type henvendelseFørste respons i åpningstiden* Svartid utenfor arbeidstidLøsningstid
Henvendelser, support   8 timer     Neste arbeidsdag  Best effort  
Henvendelser: kunderapportert alvorlige feil eller mindre alvorlig feil på telefon eller e-post  8 timerNeste arbeidsdagBest effort     Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting  
Henvendelser: kunderapportert kritiske* hendelser via telefon     8 timer Neste arbeidsdag  Best effort    Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting  
Feil, rapportert av overvåkingssystemBest effort Best effort Best effort  Avhengig av tredjepart og lokal tilgang for feilretting  
 • Med «Første respons i åpningstid» menes at saken er registrert, tildelt saksnummer og tilordnet ansvarlig team i Sikt.
 • *Antall timer regnes av timer innenfor arbeidstiden
 • Med «Svartid utenfor arbeidstid» menes den tid det tar fra henvendelse er mottatt til kunden blir kontaktet av beredskapsvakt.

Planlagt arbeid og feil

Planlagt arbeide som Sikt, eller underleverandører, utfører på maskinvare, programvare, oppgraderinger, service med mer, kan påvirke tjenesten sin tilgjengelig eller stabilitet.

Ved alvorlige feil, som berører mange kunder, vil Sikt så snart som mulig informere sine kunder på https://sikt.no.  Se Sikt.no: Driftsmeldinger.

Definisjon av alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgrad ved feilBeskrivelse
*KritiskHele eller vesentlige deler av Tjenesten er utilgjengelig.Feil som medfører at Tjenesten stopper, at data går tapt eller at andre funksjoner som etter en objektiv vurdering er kritiske for Kunden, ikke virker som avtalt. Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisende at Kunden etter en objektiv vurdering ikke kan bruke Tjenesten eller vesentlige deler av det.
AlvorligEnkelte kritiske deler av Tjenesten fungerer ikke. Feil som medfører at funksjoner, som etter en objektiv vurdering, er viktige for Kunden, ikke virker som beskrevet i avtalen, og som det er tid- og ressurskrevende å omgå. Dokumentasjonen er så ufullstendig eller misvisende at Kunden ikke kan benytte funksjoner som etter en objektiv vurdering er viktige for Kunden.
Mindre alvorligFeil som fører til at enkeltfunksjoner ikke virker som avtalt, men som Kunden relativt lett kan omgå. Dokumentasjonen er mangelfull eller upresis.