Jeg skal sende faktura til Sikt

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Faktura skal merkes med 3570brukernavn på den som skal attestere.

EHF-faktura: NO919477822

Våre betalingsbetingelser er per 30 dager. Faktura må merkes med navn til den som skal attestere.
Vi kan dessverre ikke motta faktura som pdf.

Organisasjonsnummer
919 477 822