Sende faktura til Sikt

Sikt er en statlig virksomhet og er omfattet av kravene i digitaliseringsrundskrivet. Sikts leverandører må sende fakturaer og kreditnotaer i elektronisk handelsformat (EHF 3.0).

Sikt behandler ikke faktura eller kreditnota på papirformat eller PDF-format fra norske leverandører.

Fakturaadresse for elektronisk faktura

Sikt — Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

EHF: NO919477822
PEPPOL: 0192:919477822 (utenlandske leverandører)

Krav til faktura

  • Faktura må være maskinelt stilet til Sikt.
  • Faktura må inneholde opplysninger i tråd med forskrift om bokføring.
  • Faktura som ikke tilfredsstiller formkrav vil bli returnert, se formkrav for faktura.
  • Faktura må ha påført referanse i gyldig format, eks. 3570xxxx.
  • Det er ønskelig med 30 dagers betalingsfrist. Dette er en anbefalt standard som blir brukt i Statens standardavtaler (SSA).

Kontakt

Spørsmål angående fakturabehandling og elektronisk faktura, samt spørsmål om faktura fra Sikt: kontakt@sikt.no