Opptak frå webinar om bibliotektenestene

Sikt held jamleg webinar om tema knytt til bibliotektenestene Alma, Oria og Leganto. Webinara blir arrangerte i samarbeid med dei ulike faggruppene for bibliotektenestene

Her finn du opptak frå webinar som har blitt arrangerte.

Webinara er kategoriserte etter tema i overskriftene under.

Framtidige webinar finn du under kurs og arrangement.