Gå til hovedinnhold

SurveyBanken

Gjennom prosjektet SurveyBanken videreutvikler vi Sikt sin tjeneste for arkivering og deling av surveydata, i samarbeid med OsloMet.

Sikt (tidligere NSD) har bygget opp en infrastruktur for arkivering, kuratering og formidling av surveydata med flere tusen spørreundersøkelser, og over 750 000 spørsmål/variabler. Gjennom prosjektet SurveyBanken utvikler vi i samarbeid med OsloMet ny funksjonalitet som skal gjøre data mer tilgjengelig, og enklere å dele. Ny funksjonalitet produksjonssettes fortløpende gjennom 2022.

Lettere å få oversikt over data

Gjennom prosjektet SurveyBanken utvikles funksjonalitet som gjør det enklere å finne data, enklere å få oversikt og enklere å dele data.

Man kan søke etter spørsmål (og variabler) på tvers av flere tusen datasett. Her skiller tjenesten seg fra de fleste andre datalagringsplattformer, der man må gå inn i hvert enkelt datasett for å søke.

Gode "default" visualiseringer 

Se eksempel på visning av statistikk fra Valgundersøkelsen 2017 >

Image
Visualisering av statistikk
Image
Visualisering av statistikk fra Valgundersøkelsen 2017

 

 

I velgeboksene øverst på eksempelsiden kan du bla deg gjennom alle variablene i undersøkelsen.  

Hver variabel vil ha en default visning som vil gi et utfyllende bilde av variabelen, med fordeling på kjønn, alder og utdanning. Vi legger vekt på at brukerne skal få opp verdifulle visualiseringer av data, uten at man trenger å gjøre noe. Dette for å sikre at også brukere med lite kompetanse på surveydata vil kunne få ut meningsfulle resultater.

Dette vil være nyttig for forskeren som skal få oversikt over data, men det vil også gjøre resultater fra spørreundersøkelser tilgjengelig for generalisten som ikke har kunnskap om analyse av denne typen data.

Eksempel på visning av statistikk for kontinuerlig variabel >

Analyse og deling av data

En egen modul for analyse vil gi brukerne mulighet for å skreddersy egne visualiseringer og tabeller. Disse vil enkelt kunne deles på sosiale medier eller på nettsider, med link direkte tilbake til analysen. Det vil gjøre det enkelt å vise hva som finnes av data, og enkelt for nye brukere å komme inn i datasamlingene.

Støtte til forskeren som skal publisere data

OsloMet satser tungt på å hjelpe egne forskere med å publisere data som skal kunne gjenbrukes. I SurveyBanken-prosjektet utvikler vi en metadata editor som vil hjelpe forskerne med å dokumentere data på en slik måte at de kan publiseres og gjøres tilgjengelige etter FAIR-prinsippene.