Rialto Marketplace

ProQuest Rialto er en integrert innkjøpsmodul i biblioteksystemet Alma. Her kan man søke i materiale som tilbys av en lang rekke leverandører, i både elektronisk og trykt form og tilpasset et akademisk miljø.

Med Rialto får man hele livsløpet til bibliotekets ressurser i Alma, fra ønske om innkjøp oppstår og til de er søkbare i Oria.  

Ved å integrere Rialto i Alma, får man flere fordeler:

  • Når lånerne søker i Oria ser de raskt at noe er i bestilling 
  • Grensesnitt, terminologi og funksjoner er kjent for de bibliotekansatte fra før 
  • Før man legger inn bestilling ser man beholdning som allerede finnes i biblioteket

Betingelser for bruk

Rialto er gratis som en del av Alma og kan brukes av alle institusjonene i konsortiet, men vær påpasselig knyttet til anbudsregler. Hvis institusjonens e-bokbudsjett overstiger en viss sum må det kjøres anbud på valg av leverandør.

Siden Rialto er knyttet til ProQuest, som også tilbyr innhold, vil det kunne være i strid med statlige anbudsregler å bruke Rialto.

Vi anbefaler institusjoner som er interessert i Rialto å avklare dette med sine jurister.   

Les mer om Rialto hos Exlibris

Kontakt oss for å komme i gang

For å komme i gang med Rialto, ta kontakt med oss gjennom brukerstøtteportalen https://support.bibsys.no.