Hvordan registrere studenter på praksisklasse

Veiledning i hvordan legge til studenter i riktig praksisklasse. For studiestedbrukere

Før studentene kan fordeles på praksissteder må de først registreres på en praksisklasse i ALP. Dette må gjøres uavhengig av om praksisemnet kun har én praksisaktivitet eller er delt opp i flere klasser.

Årsaken er at studentoversikten inneholder alle studenter som er undervisningsmeldt i den terminen praksisaktiviteten pågår, og det ikke er gitt at alle studentene skal ut i praksis samtidig - eller ha praksis i samme aktivitet.

De studentene som er registrert i en praksisklasse, utgjør aktivitetens reelle behov for praksisplasser.

Finn oversikten over studenter
Åpne praksisaktiviteten
Gå til fanen Registrering
Oversikten viser alle studenter som er undervisningsmeldt til emnet i den terminen praksisaktiviteten gjelder.

Register studentene på praksisklassen

  • For hver student velg klassen studenten skal legges på via nedtrekksmenyen i kolonnen Praksisklasse
  • Om alle studentene skal legges på samme klasse, kan du klikke på knappen "Registrer alle til …" nederst på siden.
  • Alternativt markerer du de studentene som skal i klassen aktiviteten gjelder, og bruker "Registrer alle til…"-knappen.

Merk: Om praksisemnet har fått opprettet to eller flere klasser i ALP som en følge av at emnet går på flere campus, og du bare skal registrere klasse på studenter på din campus, kan du sortere listen etter FS-klasse ved å klikke på forstørrelsesglasset øverst i kolonnen. På den måten får du alle studentene på din campus etter hverandre sortert på fornavn.

  • Fortsett til du har vært gjennom alle studentene
  • Klikk på Lagre

Nå vil alle studentene som har blitt plassert på den klassen du er inne på ha blitt lagt til i fanen Fordeling. Hvilken klasse du er inne på ser du i feltet Praksisklasse oppe til høyre i bildet.

Har praksisemnet flere klasser, finner du studenter plassert på andre klasser ved å gå inn på disse klassene via praksiskalenderen.

Selv om du er inne på praksisaktivitet som gjelder praksisklasse A, kan du registrere studenter på klasse B i samme oversikt.