Porteføljestyret for utdanning og administrasjon

Porteføljestyret skal bidra til den digitale omstillingen innen universitets- og høyskolesektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret.

Porteføljestyret for utdanning og administrasjon håndterer tiltak og tjenester knyttet til undervisning, studieadministrasjon, administrasjon og styring, samt innkjøp og avtaler.

Møter

Styret

Faste medlemmerStillingInstitusjon
Marit ReitanProrektor utdanning, leder av porteføljestyretNTNU
Ellen Johanne CaesarAvdelingsdirektør økonomi- og virksomhetsstyringUiO
Christen Lorentz SoleimAvdelingsdirektør StudieavdelingenUiB
Heidi AdolfsenDirektør forskning, utdanning og formidlingUiT Norges arktiske universitet
Espen FosseAvdelingsleiar studieadministrasjonHVL
Svend Andreas HorgenSeksjonssjef Digitalisering og UtdanningskvalitetUSN
Jan Petter StenbergPersonal og organisasjonsdirektørNMBU
Sjur Martin BjerkeIT-direktørUiS
Line HaugenØkonomidirektørOsloMet
Jørgen Henrik Hovde GrønlundIKT-direktørHiØ
Elisabeth JeppesenDekan, Fakultet for helsefagVID
Jørgen ValsethFag- og læringsmiljøpolitisk ansvarligNSO
Varamedlemmer Stilling Institusjon
Tore Litlere RydgrenSeksjonssjef lærings- og forskningsteknologiHINN
Marlene Romme MørchSeksjonsleder studieadministrative tjenesterUiA
Fast observatør Stilling Institusjon
Ingrid MelveFagdirektørHK-dir

Tilhørende produkter og tjenester

Porteføljestyret for utdanning og administrasjon håndterer tjenester til bruk i undervisning, studieadministrasjon, administrasjon og styring, samt innkjøp og avtaler. Se oversikt over produkter og tjenester.

Tilhørende tiltak

Mandat for porteføljestyrene

Porteføljestyrene skal 

 • Bidra til at sektorene har relevante strategier og planer for digitalisering 
 • Bidra til god måloppnåelse og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringer 
 • Legge til rette for samarbeid og bedre utnyttelse av ressurser, teknologi og data 

Oppgaver og ansvar 

Porteføljestyrene skal bidra til den digitale omstillingen innen UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret, ved å: 

 • Gi anbefalinger til Digitaliseringsstyret 
 • Være en arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering 
 • Følge opp status og beslutte endringer i porteføljen 
 • Beslutte og følge opp produktstrategier og årlige prioriteringer 
 • Beslutte oppstart og avvikling av investeringstiltak i tråd med rammetildelinger og mål for felles investeringsmidler 
 • Beslutte standardisering av arbeidsprosesser og data 
 • Anbefale IT-løsnings- og teknologivalg til Sikt 
 • Legge til rette for brukerinvolvering i produktråd eller tilsvarende fora 

Sammensetning 

Porteføljestyrene skal ha inntil 12 medlemmer med faglig tyngde innen ett eller flere av produktområdene og fortrinnsvis i en lederrolle på sine institusjoner. 

Porteføljestyret skal ha representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst mht. fellestjenester, samtidig som styret skal representere mangfoldet i sektoren. Sammensetningen skal være både fra administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal tilstrebes. 

Porteføljestyrene kan ha en større bredde i representasjonen enn i Digitaliseringsstyret. For eksempel kan private universitet og høyskoler og institutt- og helsesektoren være representert i ett eller flere av porteføljestyrene. Studentene er representert i porteføljestyret for utdanning og administrasjon. 

Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon. Porteføljestyret, ikke enkeltmedlemmene, skal ha faste vararepresentanter som innkalles ved frafall. 

HK-dir har en fast representant i porteføljestyrene som observatør med talerett for å bidra med innsikt fra politiske og strategiske føringer. 

Digitaliseringsstyret oppnevner porteføljestyrene etter anbefaling fra Sikt. Sikt er sekretariat for porteføljestyrene og legger fram saker i dialog med leder for porteføljestyret. Produktråd og tilsvarende fora vil både kunne ta initiativ til, og følge opp saker fra porteføljestyrene. Møtene er åpne, noe som innebærer at andre kan delta som observatører.