Porteføljestyret for forsknings- og kunnskapsressurser

Porteføljestyret skal bidra til den digitale omstillingen innen universitets- og høyskolesektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret.

Porteføljestyret for forsknings- og kunnskapsressurser håndterer tiltak og tjenester knyttet til personvern, forskningsdata, bibliotek, publisering og forskningsinformasjon.

Styret

Faste medlemmerStillingInstitusjon
Kjersti MelbergForskningsdirektør, leder av porteføljestyretUiS
Jan G. BjålieProdekan for forskning og innovasjon - Det medisinske fakultetUiO
Ingelin SteinslandProdekan for forskning, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikkNTNU
Maria Carmen Torras CalvoAvdelingsdirektør UniversitetsbiblioteketUiB
Pål Vegar StoreheierSeksjonsleder, forskning og utdanningskvalitetUiT Norges arktiske universitet
Tord TjeldnesIT-direktørUiA
Yngve FossForskningsdirektørOsloMet
Ellen HermanrudBiblioteksjefUSN
Lise Amy HansenProrektor forskningAHO
Geir Arne RosvollAvdelingsdirektør UniversitetsbiblioteketNMBU
Trude EikebrokkLeder kunnskapsforvaltningSINTEF
Tone FløttenDaglig lederFafo
Varamedlemmer Stilling Institusjon
Torunn Skofsrud BogerBiblioteksjefHiØ
Anna LøkenBiblioteksdirektørHINN
Faste observatører Stilling Institusjon
Katrine Weisteen BjerdeFagdirektørHK-dir
Benedicte LøsethOmrådedirektør forskningssystemet og internasjonaliseringNFR

Tilhørende produkter og tjenester

Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser håndterer tjenester knyttet til personvern, forskningsdata, bibliotek, publisering og forskningsinformasjon . Se oversikt over produkter og tjenester.

Mandat for porteføljestyrene

Porteføljestyrene skal 

 • Bidra til at sektorene har relevante strategier og planer for digitalisering 
 • Bidra til god måloppnåelse og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringer 
 • Legge til rette for samarbeid og bedre utnyttelse av ressurser, teknologi og data 

Oppgaver og ansvar 

Porteføljestyrene skal bidra til den digitale omstillingen innen UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret, ved å: 

 • Gi anbefalinger til Digitaliseringsstyret 
 • Være en arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering 
 • Følge opp status og beslutte endringer i porteføljen 
 • Beslutte og følge opp produktstrategier og årlige prioriteringer 
 • Beslutte oppstart og avvikling av investeringstiltak i tråd med rammetildelinger og mål for felles investeringsmidler 
 • Beslutte standardisering av arbeidsprosesser og data 
 • Anbefale IT-løsnings- og teknologivalg til Sikt 
 • Legge til rette for brukerinvolvering i produktråd eller tilsvarende fora 

Sammensetning 

Porteføljestyrene skal ha inntil 12 medlemmer med faglig tyngde innen ett eller flere av produktområdene og fortrinnsvis i en lederrolle på sine institusjoner. 

Porteføljestyret skal ha representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst mht. fellestjenester, samtidig som styret skal representere mangfoldet i sektoren. Sammensetningen skal være både fra administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal tilstrebes. 

Porteføljestyrene kan ha en større bredde i representasjonen enn i Digitaliseringsstyret. For eksempel kan private universitet og høyskoler og institutt- og helsesektoren være representert i ett eller flere av porteføljestyrene. Studentene er representert i porteføljestyret for utdanning og administrasjon. 

Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon. Porteføljestyret, ikke enkeltmedlemmene, skal ha faste vararepresentanter som innkalles ved frafall. 

HK-dir har en fast representant i porteføljestyrene som observatør med talerett for å bidra med innsikt fra politiske og strategiske føringer. 

Digitaliseringsstyret oppnevner porteføljestyrene etter anbefaling fra Sikt. Sikt er sekretariat for porteføljestyrene og legger fram saker i dialog med leder for porteføljestyret. Produktråd og tilsvarende fora vil både kunne ta initiativ til, og følge opp saker fra porteføljestyrene. Møtene er åpne, noe som innebærer at andre kan delta som observatører.