Data om det politiske system – Polsys

Polsys er en samlebetegnelse for data om det politiske system, blant annet data om stortinget, regjeringen og de politiske partiene.

Samlingene er viktige bidrag til data om historisk utvikling av det politiske systemet i Norge, men også en viktig kilde for mer tidsavgrenset informasjon om politiske aktører. 

Stortinget

Data om Stortinget er delt inn i tre hovedområder: biografier over representanter og vararepresentanter siden 1814, voteringer, og fraksjonsdata fra komitéinnstillinger. I tillegg er det tilrettelagt et mindre datasett med dokument-8 forslag. 

Datakvaliteten varierer mellom områdene og også når det gjelder enkeltvariabler. Det gjelder både hvor fullstendig informasjonen er, og hvilket tidsrom den dekker. 

Regjeringen

Regjeringssidene inneholder data om samtlige norske ministerier og regjeringer i fra 1814 og frem til i dag.

Sidene inneholder regjeringsoversikter og departementsoversikter med tilhørende statsråder og statssekretærer. Sidene inneholder også en del enkel statistikk både på regjeringsnivå og på statsråds- og statssekretærnivå. 

De politiske partiene

I partidatabasen ligger alle Sikts data om norske politiske partier.

Her finner du politisk historie for en rekke partier, valglister fra stortings-, fylkes- og sametingsvalg, samt en rikholdig samling partidokumenter av ulike slag, så som partiprogrammer og presse­meldinger. 

Bestille data

Noen datasett har begrensede tilgangsbetingelser, mens andre er åpent tilgjengelig for nedlasting.

Dersom datasettet er tilgjengelig ved bestilling, må du fylle ut en prosjektbeskrivelse og et bestillingsskjema.

Les mer om hvordan du bestiller data her