Pensumlistekonsortiet og brukermedvirkning 

Institusjoner som er medlem i BIBSYS-konsortiet kan også inngå avtale om pensumlistesystemet Leganto. I pensumlistekonsortiet samarbeider medlemmene om videreutvikling av tjenesten.  

Pensumlistekonsortiet er et konsortium hvor norske fagbibliotek samarbeider om videreutvikling av pensumlistesystemet Leganto, som Sikt inngår avtale om med Ex Libris.

For å være med i pensumlistekonsortiet, er det en forutsetning at man er med i BIBSYS-konsortiet.

Organisering av konsortiet

Konsortiet har et styre og en arbeidsgruppe som bidrar til brukermedvirkning og innflytelse over de tjenestene som tilbys konsortiet.

Konsortiemøtet er øverste besluttende organ i konsortiet. Konsortiet ble konstituert på konsortiemøtet 28. august 2017. 

Medlemmer i pensumlistekonsortiet

Følgende institusjoner er med i konsortiet:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 • Dronning Mauds Minne Høgskole 
 • Forsvarets høgskole 
 • Høgskolen i Innlandet 
 • Høgskolen i Molde 
 • Høgskulen i Volda 
 • Høgskolen i Østfold 
 • Høgskulen på Vestlandet 
 • Høyskolen Kristiania 
 • Lovisenberg diakonale høgskole 
 • MF vitenskapelig høyskole 
 • NLA Høgskolen 
 • Nord universitet 
 • Norges Handelshøyskole 
 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet 
 • NTNU 
 • OsloMet 
 • Politihøgskolen 
 • Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 
 • Universitet i Agder 
 • Universitetet i Bergen 
 • Universitetet i Oslo 
 • Universitetet i Stavanger 
 • Universitetet i Sørøst-Norge 
 • Universitetet i Tromsø 
 • VID vitenskapelige høgskole 

Medlemmer i styret

Følgende representanter er valgt inn i styret for konsortiet: 

 • Marianne Montgomery, OsloMet (2023–2024) 
 • Bente Lien, Høgskulen i Volda (2023–2024) 
 • Timo Brøyn, Høgskolen i Molde (2022–2023) 
 • Hanna Ekeli, UiO (2022–2023) 

Faggruppen for Leganto

Faggruppen består av følgende representanter: 

 • Emmanuelle Dabin (leder), Sikt
 • Annette Medhus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2022–2024)  
 • Christoffer Naustdal, Høgskulen på Vestlandet (2021–2023)  
 • Pernille Riise Lothe, Universitetet i Bergen (2022–2024) 
 • Trine Fosserud, OsloMet (2023–2025) 
 • Bengt Øieroset, UiT Norges arktiske universitet (2023–2025)  

Kontakt faggruppen

Har du spørsmål eller synspunkter om faggruppa kan du skrive til pensum_arbeidsgruppe@lister.sikt.no 

E-postlister

BIBSYS-konsortiet og pensumlistekonsortiet benytter seg av en rekke e-postlister for å dele informasjon.

Her får du oversikt over e-postlistene

Møter, sakspapir og referat

Andre dokumenter

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet