Organisasjon og ledelse

Sikt er organisert som et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Vi har ca. 400 ansatte, med hovedkontor i Trondheim og kontorer i Bergen og Oslo.

Sikt ble etablert 1. januar 2022, og er resultatet av en sammenslåing mellom Unit, Uninett AS og NSD – Norsk senter for forskningsdata.

Organisasjonskart

Ledergruppa i Sikt

Administerende direktør og avdelinger

Direktør – Roar Olsen

Avdeling kunde og kommunikasjon
Avdelingsdirektør Anders H. Reitan

Avdeling virksomhetsstyring
Avdelingsdirektør Anders H. Reitan (konstituert)

Avdeling organisasjonsutvikling
Avdelingsdirektør Helga Johnsen Meisfjord

Divisjon utdanning og administrasjon

Divisjonsdirektør Terje Mørland

Produktområdeledere

Undervisningstjenester: Vegard Moen
Administrasjonstjenester: Eva Klevstuen
Dataanalyse og beslutningsstøtte: Ole Martin Nodenes
Opptakstjenester: Knut E. Riiber
FS: Maria Kumle

Divisjon data og infrastruktur

Divisjonsdirektør: Tom Are Røtting

Produktområdeledere:

Forskningsnett: Olaf Schjelderup
Campusnett: Vidar Faltinsen
Tilgang og datadeling: Kjell Sivertsen
Samhandling: Jardar Leira
Produktplattform og innovasjon: Andreas Solberg
Cybersikkerhetssenteret: Bjørn Kopperud

Divisjon forsknings- og kunnskapsressurser

Divisjonsdirektør: Vigdis N. Kvalheim

Produktområdeledere:

Lisensavtaler og åpen tilgang: Nina Karlstrøm
Personverntjenester: Marianne H. Myhren
Bibliotektjenester: Asbjørn Risan
Dataforvaltning: Bodil Agasøster
Microdata: Ørnulf Risnes
Forskningsinformasjon: Frode Arntsen