Organisasjon og leiing

Sikt er organisert som eit statleg forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Vi har om lag 400 tilsette, med hovudkontor i Trondheim og kontor i Bergen og Oslo.

Sikt vart etablert 1. januar 2022, etter ei samanslåing av Unit, Uninett AS og NSD – Norsk senter for forskingsdata AS.

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Sikt. Kartet er forklart i teksten under.

Leiargruppa i Sikt

Direktør og avdelingar

Direktør: Roar Olsen

Divisjon for fellesfunksjonar:

Direktør: Inger-Lise Strøm
Folk og organisasjon
Intern IT
Kommunikasjon
Kunde og anskaffingar
Sikkerheit og kvalitet
Verksemdstyring

Divisjon for data og infrastruktur

Divisjonsdirektør: Tom Are Røtting

Produktområdeleiarar:

Forskingsnettet: Olaf Schjelderup
Campusnett: Vidar Faltinsen
Tilgang og datadeling (IAM) og Mule: Kjell Sivertsen
Feide og Intark: Hildegunn Vada
Samhandling: Jardar Leira
Produktplattform og innovasjon: Andreas Solberg
Cybersikkerheitssenteret: Bjørn Kopperud

Divisjon for forsknings- og kunnskapsressurser

Divisjonsdirektør: Vigdis N. Kvalheim

Produktområdeleiarar:

Lisensavtalar og open tilgang: Nina Karlstrøm
Personverntenester: Marianne H. Myhren
Bibliotektenester: Asbjørn Risan
Dataforvalting: Bodil Agasøster
Microdata: Ørnulf Risnes
Forskingsinformasjon: Frode Arntsen

Divisjon for utdanning og administrasjon

Divisjonsdirektør: Terje Mørland

Produktområdeleiarar

Digitalt læringsmiljø: Vegard Moen
Administrasjonstenester: Eva Klevstuen
Dataanalyse og beslutningsstøtte: Ole Martin Nodenes
Studieadministrasjon: Maria Kumle