Oppdateringer og endringer i datatilbudet

Vi oppgraderer infrastrukturen for våre datasamlinger. Mange har allerede blitt flyttet over på nye og mer moderne plattformer, mens enkelte datatilbud vil i en periode ha redusert tilgjengelighet.

Redusert tilgjengelighet

Enkelte datatilbud vil ha redusert tilgjengelighet eller nedetid en tid framover. De berørte områdene er:

  • Partidokumentarkivet: Redusert tilgjengelighet: er tilgjengelig som en zip.fil.
    (Dataene vil bli bedre tilrettelagt, men det er ikke konkretisert en plan for det ennå)
  • European Election database: Nedetid. Forventet tilbake 2023.
  • Kundeeffektundersøkelser og Engasjementsregisteret (Data fra Innovasjon Norge): Nedetid. Forventet tilbake høsten 2022.
  • Meningsmålingsarkivet: Nedetid. Forventet tilbake 2023.
  • Manifestoarkivet: Vil ikke driftes av Sikt, men er tilgjengelig via https://manifestoproject.wzb.eu/

Utførte oppdateringer

Flere datatilbud har blitt flyttet over på nye og mer bærekraftige plattformer. Dette gjelder:

Ny dataplattform

Vi jobber for tiden med å oppgradere og vedlikeholde datatilbudet vårt.

Flere datasett har blitt overført til samlingen "Norske forskningsdata", hvor du får treff på variabelnivå i søk på data. Samlingen inneholder rundt 3500 datasett, med nærmere 700 000 variabler fra norske forskningsprosjekter, SSB, NOVA, TØI og flere.

Både data og dokumentasjon har fått et grundig løft i den nye plattformen, som sikrer at disse bevares for fremtiden. Samtidig har det blitt enklere og raskere å finne og få tilgang til data.

I dataplattformen er det bygget inn funksjonalitet for visualisering av data. En del datasett er tilrettelagt for dette, og vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge flere.