Norsk APA-referansestil

Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselisten.

Referansestilen brukes for det meste i produksjon av akademiske tekster. Den brukes av forskere, studenter og alle som skriver en formell tekst hvor det er krav til referering.

Last ned norsk APA-manual som PDF

Den norske manualen tar utgangspunkt i Publication Manual of the American Psychological Association (7. utgave) , samt APAs offisielle blogg.

Gjeldende versjon: v.1.9. Sist oppdatert: 30.11.2023.

Se siste side i manualen for endringslogg.

Siteres som:

Redaksjonen for norsk APA-stil. (2023). Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil basert på APA 7th (Versjon 1.9). Sikt. 

Last ned norsk APA-stil til EndNote

Bruk Firefox eller Chrome når du laster ned.

Versjon 5, oppdatert april 2023.

Om norsk APA-manual

Denne APA-manualen er standarden for APA-stilen i Norge. Tidligere har UH-bibliotekene utarbeidet egne tolkninger og løsninger for særnorske kilder, som f.eks. NOU-er og Stortingsmeldinger, men i juni 2018 ble det utarbeidet en felles løsning som bibliotekene kunne ta i bruk.

Redaksjonen for norsk APA-stil ble ferdig med arbeidet med tilpasningen av APA 7th til norsk 10. juni 2020. I juni 2022 ble APA 6th fjernet fra nettsiden etter en overgangsperiode på to år.

Redaksjonen anbefaler at man lenker til denne siden fremfor å kopiere filene over på egne nettsider. Manualen og de to EndNote-stilene oppdateres årlig, med oppdateringsdato 1. juli. Oppdateringer av mindre feilrettinger skjer kontinuerlig.

Om redaksjonen

Redaksjonen for norsk APA-stil består av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, NTNU, OsloMet og UiT.

Redaksjonen tar gjerne imot innspill på apa@lister.sikt.no. Redaksjonen svarer ikke på enkeltspørsmål eller gir veiledning i referansehåndtering.