Vil du teste våre nettsider?

Finner du det du leter etter på sikt.no? Og får du gjort det du kom for å gjøre?

30. mai 2023

Brukertesten blir gjennomført digitalt, og tar ca. 30 minutter. Alt du trenger å gjøre er å navigere rundt på sikt.no og fortelle oss hva du ser etter og om det er enkelt å finne fram.  

Brukertetene gjennomføres i siste halvdel av juni.  

Jeg vil gjerne delta i brukertest

Det blir tatt opptak av samtalen og navigasjon på skjermen. Vi vil lagre dine kontaktopplysninger og selve opptaket fra brukertesten midlertidig. Når vi har notert oss funnene fra brukertestene, vil dine kontaktopplysninger og opptaket slettes.  

Vi vil kun bruke kontaktopplysningene til å gjennomføre brukertesten. Det er bare personer som jobber med brukertesten i Sikt, som har tilgang til opptaket. Oppsummering og funnene fra brukertestene kan bli delt for ansatte i Sikt, men ikke dine kontaktopplysninger og opptaket.   

Aktuelt fra Sikt