Surveybanken - et nytt verktøy for å finne, analysere og dele surveydata

19. april inviterer Sikt og OsloMet til lanseringsseminar for Surveybanken, et helt nytt verktøy for å finne og analysere surveydata!

30. mars 2023

– Med få tastetrykk kan Surveybanken avdekke mønstre og sammenhenger om folks holdninger, meninger og verdier. Dette gir nye muligheter for å studere det norske samfunnet, og hvordan det har endret seg over tid, sier forskningsleder og prosjekteier ved OsloMet, Alexander Schjøll.

Surveybanken er laget både for eksperter, og for dem som har lite kunnskap om statistikk. I tillegg kan forskere arkivere og dele egne data i Surveybanken.

19. april inviterer Sikt og OsloMet til et lanseringsseminar for den nye løsningen, ved Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Du kan følge lanseringsseminaret digitalt her (start kl. 10 den 19.4)

Enkel tilgang til flere tusen spørreundersøkelser

Surveybanken er en database med flere tusen spørreundersøkelser (surveys) og rundt 750.000 spørsmål som er stilt til befolkningen helt tilbake til 1950-tallet. Den inneholder spørreundersøkelser fra universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og større statistikkprodusenter, som Statistisk sentralbyrå.

Surveybanken gir helt nye muligheter for å oppdage, analysere og gjøre surveydata tilgjengelig.

-Bjarne Øymyr, prosjektleder for Surveybanken i Sikt

– Det unike med Surveybanken er at alle metadata er indeksert. Dermed kan du søke etter spørsmål og variabler på tvers av flere tusen spørreundersøkelser siden 1950-tallet. Med et par klikk får du fram automatiske visualiseringer, som du kan kan jobbe videre med, og dele med andre.

– Dette gir helt nye muligheter for å oppdage, analysere og gjøre data tilgjengelig, sier Bjarne Øymyr, prosjektleder for Surveybanken i Sikt.

Eksempel på automatisk visualisering av svar på påstanden om at klimaendringene i hovedsak er menneskeskapt. Svarene blir automatisk fordelt på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning. Eksemplet er fra Valgundersøkelsen 2017 fra Statistisk sentralbyrå.

Tjenesten er en videreutvikling av den infrastrukturen for forskningsdata som er bygget opp ved tidligere NSD – Norsk senter for forskningsdata gjennom flere tiår. OsloMet og Sikt har sammen videreutviklet denne infrastrukturen for å gi bedre tilgjengelighet til dataene.

– Vi tror Surveybanken vil gjøre det enklere for forskere å få oversikt over hvilke forskningsdata som allerede finnes, noe som kan føre til økt gjenbruk av eksisterende datasett, sier Schjøll.

Tilgjengelig for alle

Surveybanken ønsker å gjøre data tilgjengelig for alle, uansett hvor du bor eller måtte befinne deg.

Studenter kan utforske forhold om det norske samfunnet over tid, uten å måtte samle inn data på egenhånd.

-Alexander Schjøll, forskningsleder ved OsloMet og produkteier for prosjektet.

– Studenter kan for eksempel få enkel og rask tilgang til gode og relevante data om det norske samfunnet. Studenter kan dermed selv utforske forhold om det norske samfunnet – og hvordan det har endret seg over tid, uten å måtte samle inn data på egenhånd. Dette vil føre til bedre og mer effektive studentoppgaver, sier Schjøll.

Ungdata, SSBs levekårsundersøkelse, kommunebarometeret og skolevalgsundersøkelsen er eksempler på datasett som er søkbare i Surveybanken. 

Surveybanken er laget både for eksperter, og for dem som har lite kunnskap om statistikk. I tillegg kan forskere arkivere og dele egne data i Surveybanken.

Test ut Surveybanken her

Aktuelt fra Sikt