Gå til hovedinnhold

Neste generasjons IKT-løsninger for understøttelse av læring og vurdering

UH-sektoren og Sikt står foran store veivalg når det gjelder anskaffelser av sentrale tjenester for læring og vurdering innenfor høyere utdanning.

Samtidig er det nødvendig med en omfattende omstilling mht. bruk av digital teknologi for å dekke fremtidige behov. Det etterlyses bl.a. støtte for livslang læring, større fleksibilitet i utdanningen, mer aktiviserende undervisning, og andre måter å gjennomføre vurdering på. Det skal være større vekt på utvikling av studentenes ferdigheter i tråd med hva arbeidslivet etterspør, f. eks. evne til å samarbeide om innovative løsninger og reflektere over komplekse problemstillinger, fremfor å teste oppnåelse av enkelt målbare kompetansemål. Fremtidige systemer må understøtte læring, være enkle i bruk og henge godt sammen.  

Det stilles strenge krav til at systemene er sikre, ivaretar personvern og tilgjengelighetskrav, og er utformet i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Hvorvidt det finnes ulike systemer eller et samlet økosystem på markedet som dekker alle behov og krav, må kartlegges. Med så omfattende krav til hva fremtidige systemer for læring og vurdering skal løse, er det nødvendig å gjennomføre et arbeid med å skaffe og systematisere innsikt i både behovene, men også rammene og mulighetene, fremfor å sette i gang en innkjøpsprosess umiddelbart. Derfor har Sikt tatt initiativ til å starte et innsiktsprosjekt i forkant av innkjøpsprosessen. 

Les mer om prosjektet i denne presentasjonen (pdf).

Tidslinje for prosjektet:

Image
tidslinje for prosjekt