Meningsmålingsarkivet

Meningsmålingsarkivet omfatter mer enn 50.000 spørsmål stilt i perioden 1964 til idag. Data er levert av meningsmålingsbyråene TNS Gallup, Respons Analyse, ACNielsen Norge, Opinion og Ipsos MMI.  

Meningsmålingsarkivet er ikke tilgjengelig som følge av oppgraderinger i dataplattformen for Sikts datatilbud. Vi jobber for å få datatilbudet opp igjen i 2023.

Meningsmålingsarkivet består av:

  • Enkeltmålinger 
    Enkeltvise meningsmålinger som gir respondentenes holdninger til et tema på et bestemt tidspunkt. Muliggjør det å kunne søke etter data som gjenspeiler et "stillbilde" av sin samtid. 
  • Kumulative filer 
    Data som inkluderer spørsmål stilt to eller flere ganger av samme institutt. Tabuleres mot tidspunkt for å analysere enkeltvariablers utvikling over tid. 
  • Tilrettelagte tabeller 
    Aggregerte tabeller basert på de kumulative filene. Tabellene gjør det bl.a mulig å lage lengre tidsserier ved å slå sammen data fra ulike institutt. 

Tilgang til dataene

Alle kan få tilgang til dataene i Meningsmålingsarkivet, så lenge det er til ikke-kommersielle formål.

Du kan for for øyeblikket ikke søke i dataene, som følge av arbeid med å oppgradere og modernisere dataplattformen.

For tilgang til data fra Meningsmålingsarkivet ta kontakt med oss.