Tverrfaglige team som jobber mot det samme målet

Involvering fra A til Å i tverrfaglige team og stor fleksibilitet i hvordan oppgaver løses, gjør at Tuva Hassel Stang får eierskap til utviklingsprosjektene hun jobber med.

Fotografi av Tuva Hassel Stang

– I Sikt har vi stor frihet og fleksibilitet i hvordan vi jobber. Det er ikke teknologien som setter premissene, men vi som bruker teknologien til å løse felles utfordringer. Jeg har stor påvirkning på hvordan jeg løser arbeidsoppgavene mine.

Tuva er backend-utvikler i Samordna opptak, som er en av flere viktige tjenester for utdannings-Norge. Uten en del av de tjenestene Sikt leverer, ville rett og slett ikke universitetene og høgskolene klart den daglige driften.

– Det er klart det er givende å få lov til å jobbe med noe som har så positiv innvirkning på folks hverdag. Vi er med på å gjøre folk gode, og livene lettere for studenter og de som jobber med kunnskap og utdanning, slår Tuva fast.

Se ledige utviklerstillinger i Sikt

– Vi vil at brukerne skal løse problemene sine

I Sikt jobber alle mot det samme målet om å gjøre hverdagen enklere for de som jobber med kunnskap i samfunnet vårt. Tjenestene vi leverer, skjer i tett samarbeid med brukere og kunder.

User stories fra produkteier kommer uten en klar teknisk løsning.

– Vi må finne ut av løsningen selv. Alle på teamet blir hørt og sett, og vi vil virkelig at brukerne skal få løst problemene sine. Vi får være med hele veien, og det er definitivt med på å gjøre resultatet bedre, sier Tuva og fortsetter;

– Tverrfaglige team har blitt et buzzord, men vi ser virkelig hvordan ulike typer kunnskap kan komplementere hverandre og skape noe. Vi har ledere som er veldig flinke til å se individene og til å sette sammen team og oppgaver som gjør at hver og en får mulighet til å få ut hele potensialet sitt.

Tuva var tidligere bruker av Felles studentsystem (FS).

– Jeg fikk møte menneskene som stod bak tjenesten, og ble utrolig inspirert av den ærlige og engasjerte tilnærmingen til både produktet – og ikke minst brukerne. Dette var en av grunnene som gjorde at jeg søkte meg til nettopp denne jobben.