Frihet til å skape den beste løsningen

– For meg er det viktig å ha en arbeidsgiver som gir meg plass, hører på meg og lar meg utvikle meg.  

  

Fotografi av Rurik Greenall

Rurik Greenall jobber som seniorutvikler i Sikt. – Det er viktig for meg å jobbe med noe som betyr noe. I Sikt jobber vi med å gjøre informasjon tilgjengelig for alle. Det vi gjør påvirker ikke bare det som skjer i Norge, men har ringvirkninger internasjonalt. 

En av våre tjenester er Nasjonalt vitenarkiv (NVA) som samler publikasjoner og og andre forskningsresultater og gjør dem åpent tilgjengelig i en felles nasjonal løsning. Kort sagt, alle norske forskningsresultater tilgjengelig i én tjeneste.

Se ledige utviklerstillinger i Sikt

 Et viktig samfunnsoppdrag  

– For meg er det givende å jobbe med noe som er etisk riktig og nyttig. Jeg ønsker å bruke kunnskapen min til det beste for samfunnet, og i Sikt får jeg være med å utvikle tjenester akkurat for det, forteller Rurik Greenall.

 Rurik er en utvikler med sterke meninger om faget. For han er det viktig å ha frihet, trygghet og en god tilbakemeldingskultur:

 – Jeg hadde ikke kunnet jobbe hvor som helst. Friheten og tryggheten vi får her er unik. Det er viktig for meg å ha en arbeidsgiver som skaper et arbeidsmiljø hvor alle tør å komme med sin mening – uavhengig om en er senior eller junior. 

Rurik forteller at selv om de kan ha faglige diskusjoner i teamet, er de flinke til å finne løsninger sammen: 

 – De beste løsningene oppstår når alle jobber sammen. Det høres kanskje ut som en klisjè, men her stemmer det, forteller Rurik. 

 Universell utforming og inkluderende løsninger  

Sikt jobber med å gjøre informasjon og kunnskap tilgjengelig for alle. En viktig del av samfunnsoppdraget vårt er å sørge for åpne standarder. Alt som gjøres og leveres skal være universelt tilgjengelig for å sikre at alle skal bruke og dra nytte av informasjonsløsningene som lages. Rurik synes dette er givende:

– Det å kunne bruke min kunnskap og kompetanse til å lage løsninger som inkluderer alle, gir meg en god følelse.  Vi har hele tiden mulighet til å være med å påvirke hvordan et problem skal løses, samt gi råd om hvilke verktøy som skal brukes. 

Ansatte i Sikt er en viktig del av problemløsningen. Sikt ser etter de beste metodene for å levere funksjonalitet. Her vil ekspertisen til den enkelte derfor ha stor påvirkningskraft.

– I Sikt utvikler vi oss kontinuerlig ved hjelp av å bruke både de beste verktøyene som finnes, og ved å være nysgjerrige. Teknologi utvikler seg i en rasende fart, og derfor er det viktig å ikke stå fast i de samme sporene. Sikt er definitivt plassen å jobbe, hvis du liker å få faglige utfordringer, konstaterer Rurik Greenall.