Er du designer?

Vi satser på designkompetanse. Slik er det å jobbe som designer hos oss.

Bilde av person som skriver på lapp

Slik jobber vi med design i Sikt

Designere i Sikt forbedrer og utvikler nye tjenester eller prosesser med metodikk fra design-tenking.

Noen av designerne våre jobber i faste produktteam – andre jobber med strategier som peker retning for Sikt og produktene våre, eller med prosesser for å gjøre Sikt til en enda bedre arbeidsplass. Noen jobber mer grafisk, andre jobber med tjenester og økosystem.

Oppgavene til en designer hos oss er derfor veldig varierte.

Fem prinsipper for design

Vi jobber etter disse fem prinsippene for design:

  • Vi designer sammen med folk, ikke for folk.
  • Vi jobber iterativt og lærende.
  • Vi jobber menneskesentrert – løsningene våre skal fungere for folk.
  • Vi jobber visuelt.
  • Vi ser helheten.

Finnes det noe som er viktigere enn kunnskap?

Utdanning og kunnskap fremmer fred, demokrati, kreativitet, solidaritet, inkludering, miljøengasjement og internasjonal og mellomkulturell forståelse. Sikt er støtteapparatet til kunnskapssektoren.

Vi har røtter 50 år tilbake, og har lang erfaring med å levere gode og viktige tjenester til universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter landet rundt.