Gå til hovedinnhold

Hvem kan bli kunde av Sikt?

Virksomheter i norsk kunnskapssektor og andre offentlige aktører kan bli kunder av Sikt. Tjenestene er utviklet med bakgrunn i kunnskapssektorens behov.

Virksomheter som kan være kunde er:

  • Statlige universiteter og høyskoler
  • Private høyskoler eller høyskoler under andre departement
  • Statlige og private fagskoler
  • Grunnopplæringen
  • Statlige og private forskningsorganisasjoner med statlig bevilgning
  • Øvrige offentlige forsknings- og formidlingsvirksomheter som institutter, museer og arkiv
  • Helsesektoren, spesielt regionale og lokale helseforetak
  • Direktorater og andre virksomheter under Kunnskapsdepartementet

Brukere av tjenestene vil være ansatte og studenter eller elever ved ovenstående virksomheter. For enkelte tjenester vil innbyggere, næringsliv, ansatte i øvrige offentlige virksomheter og samarbeidspartnere for ovenstående virksomheter være kunder.