Forvaltningsdatabasen

Forvaltningsdatabasen er en kartlegging av statens organisering i departement og ytre etater i Norge etter 1947. Den gir oversikt over den hierarkiske strukturen og hvordan denne har endret seg over tid.

I Forvaltningsdatabasen finner du systematisert informasjon om den norske statsforvaltningens oppbygging og virkemåte over en lang tidsperiode.

Databasen omfatter alle enheter i departementene, samt alle statlige virksomheter direkte tilknyttet departementene, i perioden etter 1947.

Hva kan dataene brukes til?

Forvaltningsdataasen gir grunnlag for forskning om organisering og endring i statsforvaltningen i perioden. Den kan også brukes av forvaltningen som grunnlag for å føre en kunnskapsbasert forvaltningspolitikk i staten. 

Basen omfatter over 5000 unike enheter, hvor fordelingen er om lag slik:

  • 2400 interne enheter i departementene,
  • 2400 ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsbedrifter eller forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
  • 200 statlige selskap
  • 100 statlige stiftelser  

Et register over organisatoriske endringer

Databasen er også et register over alle organisatoriske endringer disse virksomhetene har gjennomgått i løpet av perioden. Alle former for opprettelser, omorganiseringer og nedleggelser er registrert, til sammen ca. 13.500.

Forvaltningsdatabasen inneholder også data om relasjonene mellom enheter som inngår i en endringsprosess. Basen er utbygd til også å omfatte basisinformasjon om virksomhetene, bl.a. data om ansatte, lovgrunnlag, årsmeldinger og relevant litteratur (forskningspublikasjoner).

Organisasjonsnummer og kobling til Enhetsregisteret i Brønnøysund samt koblinger til Arkivportalen og Stortingets sakregister er også lagt inn. 

Bestille data

Noen data har begrensede tilgangsbetingelser, mens andre er åpent tilgjengelig for nedlasting.

Dersom datasettet er tilgjengelig ved bestilling, må du fylle ut en prosjektbeskrivelse og et bestillingsskjema.

Les mer om hvordan du bestiller data her