Først på nett i Europa

Den norske nettinfrastrukturen har vært i verdenstoppen helt siden internetts spede begynnelse.

Internett startet som et prosjekt for å koble amerikanske universiteter og forskningsinstitusjoner sammen med det amerikanske forsvaret.

Nettet fikk navnet ARPANET, og høsten 1969 hadde de koblet sammen fire datamaskiner, og nettet vokste hurtig.

Spores tilbake til internetts begynnelse

Forskningsnettet i Norge kan spores helt tilbake til 1973 da NORSAR (Norwegian Seismic Array) på Kjeller fikk ARPANET-tilknytning.

Forbindelsen mellom Kjeller og USA ble åpnet 20 minutter før en tilsvarende forbindelse til London. Norge hadde derfor Europas aller første internettforbindelse!

Dette var på mange måter spiren til Forskningsnettet Uninett, som i samarbeid med universiteter i Norge ble etablert som et prosjekt i 1976.

To fingre som peker på en jordklode med piler som kobler land sammen
Foto: Shutterstock/Sdecoret

Kontinuerlig utvikling

Selv om det har gått i et rasende tempo, handler kunnskap likevel om å bygge sten på sten, og vår ekspertise er med på å kontinuerlig videreutvikle Forskningsnettet.

På 70-tallet var det ingen som kunne se for seg hvor raskt eller i hvilken retning utviklingen ville gå.