Opptak frå webinar om bibliotektenestene

Her finn du opptak frå webinar om tema knytt til bibliotektenestene Alma, Oria og Leganto. Webinara blir arrangerte i samarbeid med dei ulike faggruppene for bibliotektenestene.

Opptak frå webinar