Opptak fra webinarer om bibliotektjenestene

Sikt holder jevnlig webinarer om tema knyttet til bibliotektjenestene Alma, Oria og Leganto. Webinarene blir arrangert i samarbeid med de ulike faggruppene for bibliotektjenestene

Her finner du opptak fra webinarer som er blitt arrangert.

Webinarene er kategorisert etter tema i overskriftene under.

Framtidige webinar finner du under kurs og arrangement.