E-postlister for bibliotekkonsortia

BIBSYS-konsortiet og pensumlistekonsortiet nyttar seg av ei rekkje e-postlister for å dele informasjon. Her får du oversikt.

Klikk på listenamnet i punktlista for å få meir informasjon om lista. Du kan melde deg på, melde deg av, eller endre dei personlege innstillingane dine for lista. 

  • Biblioteksystem: Informasjons- og diskusjonsliste for brukarar av Alma og Oria
  • E-ressursar: Informasjons- og diskusjonsliste for e-ressursar
  • Elpub: Informasjons- og diskusjonsliste for Bragekonsortiet
  • Katkont: Liste for interesserte i katalogisering
  • Oria: Informasjons- og diskusjonsliste for Oria 
  • Pensum: Liste for medlemmer i pensumlistesystemkonsortiet

Har du problemer med å nytte listene, kontakt support.bibsys.no.

Relaterte produkt og tenester