Forsknings- og kunnskapsressurser

Sikt leverer et bredt spekter av løsninger til forskning. Alt fra data til bruk i forskning, til bibliotektjenester for å finne faglige ressurser, og avtaler som sikrer åpen tilgang til forskningsresultatene – og mye mer.

Produkter og tjenester