Faggruppe for Oria

Det er opprettet en faggruppe for å rådføre og bistå Sikt med prioritering av endringsforslag og justeringer i standardoppsettet for biblioteksøkesystemet Oria. 

Faggruppen for Oria er oppnevnt av Rådgivende gruppe for BIBSYS-konsortiet. Den består av: 

 • Fredrik Solvang Pettersen (leder), Sikt
 • Tone Christine Bøgh, Universitetet i Oslo (2022–2024)
 • Birgit Müller-Nilssen, OsloMet - storbyuniversitetet (2022–2024)
 • Jannicke Rusnes Barnes, Universitetet i Stavanger (2022–2024)
 • Jenny Bakken Aslaksen, NTNU (2021–2023)
 • Clara A. H. Lunndal, Nord universitet (2022–2023)
 • Morten Soma, Nasjonalbiblioteket (2023–2023)
 • Adriana Morys-Fornal, Universitet i Bergen (2022–2024)

Mandat 

Følgende mandat ble vedtatt av Rådgivende gruppe (2. juni 2015): 

 • Faggruppen skal gi råd til Sikt om oppsett, konfigurasjon og utvikling av ekstra funksjonalitet og tilleggstjenester tilknyttet produktet, slik at konsortiet får et best mulig og hensiktsmessig produkt. 
 • Faggruppen kan også komme med innspill på alternative driftsmodeller, for eksempel flere standardkonfigureringer. Endelig driftsmodell defineres av Sikt sammen med konsortiets organer. 
 • Deltagelse i faggruppen forutsetter aktivitet og lokal forankring i egen institusjon. Ved behov for en annen sammensetning av kompetanse eller andre forhold kan deltakerne i gruppen endres. 

Kontakt 

Har du spørsmål eller synspunkter om faggruppa kan du skrive til arbeidsgruppe_oria@lister.sikt.no

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet