Endringsforslag for Alma, Oria og Leganto 

Har du ideer eller tanker som kan forbedre bruken av Alma, Oria, Leganto, eller har du ideer om ny funksjonalitet som burde vært der? Se hvordan du kan bidra til at forbedringer av systemene.

Det er to innganger for å melde endringsforslag om tjenester til Ex Libris: 

  • NERS (Felles avstemning for konsortiet) 
  • Idea Exchange (Enkeltforslag fra alle brukere) 

NERS

Som bruker av et Ex Libris-produkt har konsortiet et konsortiemedlemskap i IGeLU, den internasjonale gruppen av Ex Libris brukere. Via dette medlemskapet kan Sikt på vegne av konsortiet melde inn og stemme på endringsforslag via NERS (New Enhancements Request System).

Ex Libris har forpliktet seg til å implementere endringsforslagene med flest stemmer.

Endringsforslag fra konsortiet kan meldes inn til Sikt på support.bibsys.no. Sikt vil melde saker videre til NERS og gi stemmer på vegne av konsortiet i samarbeid med faggruppene. 

Slik foregår stemmerundene

Normalt er det en stemmerunde i året. Konsortiet får 100 poeng pr medlemsinstitusjon, og i 2017 tilsvarte dette 7800 poeng. Til sammenligning får et enkelt IGeLU-medlem 100 poeng.

De sakene med flest poeng går videre til gjennomgang hos Ex Libris og normalt sett vil topp-20 sakene bli med videre i en ny stemmerunde. Når denne stemmerunden er ferdig er Ex Libris forpliktet til å legge topp-5 sakene inn på utviklingsplanen sin.

Det kan være verdt å merke seg at det kan ta tid før en sak fra NERS blir implementert og tilgjengelig for brukeren. Vi ser eksempler på at det kan ta 1-2 år. 

Sikt har mange poeng, og vi erfarer at ved å bruke poengene taktisk har vi gode muligheter for å stemme frem konsortiets viktigste saker. 

Idea Exchange

Idea Exchange er Ex Libris sin egen kanal for å gi hver enkelt bruker anledning til å sende inn nye idéer, eller forslag til utbedring av eksisterende funksjonalitet.  Man kan også stemme på egne eller andre forslag. Hver bruker får tildelt 25 stemmer. 

Forskjellen fra NERS er at Ex Libris ikke har noen forpliktelser til å inkludere sakene i utviklingsplanen. De sier også at de ikke har kapasitet til å gå gjennom alle registrerte saker, men at de som et minimum sjekker sakene som har flest stemmer. 

Sikt ser at i noen tilfeller kan en sak i Ideas Exchange få en raskere behandlingstid enn saker i NERS. Dette kommer nok av at Ex Libris kan plukke ut saker som passer i forhold til deres utviklingsplan, og at de følger med kontinuerlig. Det er ikke «opptak» av saker kun en gang i året. 

Slik kan du bli med på å få frem gode ideer

Sikt oppfordrer alle til å ta en titt på idéer som er registrert, og gi poeng til de forslag som vil gjøre hverdagen med Alma enklere, eller registrere en idé selv.

Hvis du registrerer en idé send gjerne informasjon til resten av brukerne i konsortiet via gjeldende epost-listen slik at andre kan være med å stemme saken frem: 

For mer informasjon se Ex Libris FAQ og retningslinjer for bruk av Idea Exchange. 

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for bibliotektjenestene?

For medlemmer i BIBSYS-konsortiet, ta kontakt via support.bibsys.no

Kontakt

Ønsker du å vite mer om bibliotektjenestene våre?

For andre, fyll ut en forespørsel i kontaktskjemaet