Utviklingsaktiviteter og initiativer

Sikt jobber med en rekke initiativer, satsinger og prosjekter i samarbeid med ulike aktører.

På denne siden listes noen av utviklingsaktivitetene. Flere finnes i den nasjonale digitaliseringsporteføljen som inntil videre er listet på unit.no. Denne oversikten vil bli flyttet til sikt.no i forbindelse med implementering av ny samstyringsmodell første halvår 2023.